Christine och Göran Schildts stiftelse och Finlands Athen-institut välkomnar er till ett seminarium fredagen den 10 November kl. 18.00 i Sigurd Snåresalen i Ekenäs, med anledning av Göran Schildts 100-årsjubileum.

• Björn Forsén Imperiets charm – Intryck från Grekland under slutet av 1600-talet.
• Kim Björklund Vagabond och arkitekt – Hilding Ekelunds strövtåg i Italien och Hellas.
• Jennifer Dahlbäck Göran Schildt – en nordisk Odysseus

Servering. Fritt inträde! Välkommen!