Φινλανδικό Iνστιτούτο Aθηνών

Tο Φινλανδικό Iνστιτούτο Aθηνών ιδρύθηκε το 1984 και είναι το δεύτερο, κατά σειρά παλαιότητας, Φινλανδικό Iνστιτούτο στο εξωτερικό. Πρόκειται για αρχαιολογική σχολή με κύριο σκοπό την μελέτη της ελληνικής αρχαιολογίας, της ιστορίας, της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.

Εκδηλώσεις

ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΪΟ COVID-19

Το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών άνοιξε και πάλι τις πόρτες του, ωστόσο θα σας παρακαλούσαμε να μας...
Finnish Institute at Athens
Finnish Institute at Athens1 week ago
Sunnuntaina 18. lokakuuta järjestettiin Arkadian Arakhamitaissa järjestyksessään toinen Mainalos-juoksu. 14 kilometrin pituinen reitti kulki neljän kylän lävitse, ja tapahtuma houkutteli tämänhetkistenkin rajoitusten puitteissa hyvän määrän osallistujia. Oheisesta linkistä löytyy kuvia ja video juoksun tunnelmista.

Kiitos kaikille osallistujille!

On Sunday the 18th October the second Mainalian Run was held at Arachamitai of Arcadia. The 14 kilometer track ran through 4 villages, and the event attracted a good turnout even under the current restrictions. You can find photos and a video of the event from the link below.

Thanks to all participants!

https://www.drt915.gr/me-megali-epitichia-diexichthi-o-2os-menalios-dromos-vidph/
Finnish Institute at Athens
Finnish Institute at Athens1 week ago
Online event on the use of Semantic Web in archaeological research coming up tomorrow! See the updated program and the zoom link on the event page.

Huomenna verkkotapahtuma semanttisen webin käytöstä arkeologisessa tutkimuksessa! Päivitetty ohjelma ja zoom-linkki löytyvät tapahtumasivulta.
Finnish Institute at Athens
Finnish Institute at Athens2 weeks ago
Mainalosjuoksu Arkadiassa

Järjestyksessään toinen Mainalosjuoksu järjestetään sunnuntaina 18. lokakuuta: kisa juostaan Arkadiassa, ja sen 15 km pitkä reitti kiertää antiikin Mainalos-vuoren ympäri neljän kylän halki. Ensimmäinen Mainalosjuoksu järjestettiin kesäkuussa 2019 Arkadian lääninhallituksen, Tripolin kaupungin, Suomen Ateenan-instituutin ja paikallisten kyläyhteisöiden toimesta.

Antiikin Mainaloskisat järjestettiin Mainalosvuorella sijaitsevassa stadionissa, mutta vasta suomalaisjohtoisten kaivausten myötä on nykyinen Agios Elias -vuori voitu identifioida antiikin Mainalos-vuoreksi. Mainalosjuoksun avulla yritetään herättää antiikin kisojen muisto henkiin sekä tuoda näkyvyyttä paitsi Suomen Ateenan-instituutin arkeologisiin saavutuksiin alueella, myös kauan kadonneena olleeseen pyhään paikkaan.

Mainalian Run in Arcadia

The second Mainalian Run will be organised on Sunday 18 October in Arcadia. The track is 15 kilometers in length and will circle round the ancient Mount Mainalos through four villages. The first modern Mainalian Run was held in June 2019 through the efforts of Arcadian regional administration, the city of Tripoli, the Finnish Institute at Athens, and the local village communities.

In antiquity, the Mainalian games were held on a stadium located at the Mount Mainalos, but it has only been through the Finnish-led archaeological excavations that it has been possible to identify the modern mount Agios Elias as the ancient Mainalos. The Mainalian Run strives to reawaken the memory of the ancient games and bring visibility not only to the Finnish Institute's excavations in the area, but also to the long-lost sacred locale.

ιστολόγιο

Κάλεβάλα – το δεύτερο άσμα

Σήμερα στη Φινλανδία η ημέρα είναι αφιερωμένη στο έπος Κάλεβάλα. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το...

Taiteilijoita instituutin asuntolalla

Joulukuussa 2016 Koroneos-talon taiteilijaresidenssissä asusteli kuvataiteilija Anna Nummi ja...

Wilhelm Lagus – suomalainen sivistynyt Ateenassa 1852

Valitsin Juppiterin temppelin raunioiden ohitse kulkevan reitin. Huhu oli totta. Raivoava...

Bίλχελμ Λάγκους – Ένας Φινλανδός λόγιος στην Αθήνα του 1852

*suomenkielinen käännös alla*  Eπέλεξα το δρόμο που περνάει από τα ερείπια του ναού του Διός....