Ινστιτούτο

τηλ: +30 210 922 1152
φαξ: +30 210 921 6145

office@finninstitute.gr

Διευθυντής

Björn Forsén
forsen@finninstitute.gr 

Yποδιευθυντής

Antti Lampinen
lampinen@finninstitute.gr 

Το γραφείο του ινστιτούτου είναι ανοικτό Δε – Πα 9.00 – 14.00.

Bιβλιοθήκη

Τηλέφωνο

+30 210 9249210

Φαξ

+30 210 9216487

Ιστοσελίδα

http://www.norlib.gr

Email

library@norlib.gr

Υπεύθυνη βιβλιοθήκης

Evi Charitoudi
evicharitoudi@norlib.gr

Βοηθός βιβλιοθηκονόμος

Patrick Talatas
ptalatas@norlib.gr

Η βιβλιοθήκη των Βορείων Χωρών είναι ανοιχτή Δευτέρα με Παρασκευή 9.00-19.00.