Διοικητικό Συμβούλιο  | Mέλη του ΔΣ 1983 –  | ΧορηγοίTις δραστηριότητες του Φινλανδικού Iνστιτούτου Aθηνών υποστηρίζει οικονομικά ένα ιδιωτικό ίδρυμα, το οποίο διοικείται από 12-μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Mέλη του συμβουλίου είναι εκπρόσωποι της φινλανδικής ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του επιχειρηματικού και πνευματικού κόσμου.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Renja Suominen-Kokkonen (Πρόεδρος)

Jorma Kaimio

Antti Arjava

Ismo Dunderberg

Pirjo Hamari

Paula Havaste

Sixten Korkman

Matti Kunnas

Jari Niemelä

Arja Suominen

Marja Vierros

Thomas Wilhelmsson

Γενική Γραμματέας: Tiina Purola

Διεύθυνση του Iδρύματος

The Foundation of the Finnish Institute at Athens
Tiina Purola
Kalliolinnantie 4
00140 Helsinki
Τηλ: +358 50 434 5523
saatio@finninstitute.gr / saatioateena@gmail.comMΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ 1983 –

Πρόεδροι

Αντιπρόεδροι

1983–1995          Nils Oker-Blom
1995–2003         Lauri Saxén
2003–2012         Ilkka Niiniluoto
2013–2018         Mika Kajava
2018–                  Renja Suominen-Kokkonen

1983–1995          Maarit Kaimio
1995–2000         Gustaf Serlachius
2000–2008        Jaakko Frösén
2008–2009        Eva-Christina Mäkeläinen
2009–2012         Mika Kajava
2013–2017          Erkki Huittinen
2018–2021         Jorma Kaimio
2021–                  Antti Arjava

Εκπρόσωποι και γραμματείς

1.6.1983–10.9.1984       Paavo Hohti
kesällä 1984                    Robert Luther
10.9.1984–10.2.1987     Christoffer Ericsson
10.9.1984–15.2.1985     Ilari Nummi
16.2.1985–31.12.1996   Antti Arjava
1.1.1997–31.12.2004     Harri Markkula
1.1.2005–28.2.2021      Manna Satama
1.2.2018–31.12.2019     Tiina Purola (acting)
1.3.2021–                       Tiina Purola

Mέλη του ΔΣ

1983–1988          Christoffer Ericsson
1983–1995          Maarit Kaimio
1983–1994          Kerkko Keinonen
1983–1995          Henrik Lilius
1983–1986          Eva-Christina Mäkeläinen
1983–1987          Jaakko Numminen
1983–1996          Göran Schildt
1983–1996          Patricia Seppälä
1983–1996          Yrjö Blomstedt
1986–1992          Nils Oker-Blom
1987–1997          Hilkka Hämäläinen
1988–2000          Heikki Toikka
1989–1995          Paavo Castrén
1989–2000          Pekka Herlin
1989–2000          Gustaf Serlachius
1992–2004          Päiviö Tommila
1994–2004          Lauri Saxén
1994–2008          Jaakko Frösén
1995–2004          Paavo Hohti
1995–2001          Raija Sollamo
1994–2008          Pirkko Koski
1996–2008          Ilkka Oramo
1996–1999          Veli Sundbäck
1994–2006          Heidi Kuusi
1999–2004          Erik Forsman
2000–2009          Eva-Christina Mäkeläinen

2000–2006          Hanna Nurminen
2000–2011          Juhani Saarela
2001–2012          Ilkka Niiniluoto
2006–2012          Ilkka Herlin
2005–2014          Rafaela Seppälä
2004–2016          Gustav Björkstrand
2005–2016          Fredrik Sunde
2005–2016          Tuva Korsström
2006–2017          Tom Christides
2009–2017          Erkki Huittinen
2007–2018          Mika Kajava
2008–2019          Marcus Castrén
2008–2019          Leena Pietilä-Castrén
2012–                   Sixten Korkman
2012–                   Matti Kunnas
2013–                   Renja Suominen-Kokkonen
2015–                   Jorma Kaimio
2016–                   Thomas Wilhelmsson
2017–                   Paula Havaste
2017–                   Arja Suominen
2018–                   Marja Vierros
2018–                   Jari Niemelä
2019–                   Antti Arjava
2020–                  Ismo Dunderberg
2020–                  Pirjo HamariΧΟΡΗΓΟΙ

Χορηγοί 2022

Krister Ahlström

Arthur Aminoff

Martin Aminoff

Karl-Johan Hertell, Bang&Bonsomer Group Ab

Peter och Susan Berner

Livia Hertell

Georg Borgström

Georg Ehrnrooth

Fredrik Fazer

Nora Granberg

Carola Grönhagen-Riska

Erik Hartwall, Hartwall Invest

Magnus von Knorring

Riddarhuset, von Frenckells fond

Χορηγοί 1983 –