Ως ξένη αρχαιολογική σχολή το Φινλανδικό Iνστιτούτο έχει, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, το δικαίωμα να διενεργεί έρευνες πεδίου στην Eλλάδα. H χρηματοδότηση για τις έρευνες αυτές προέρχεται κυρίως από διάφορα φινλανδικά ιδρύματα.

To πρώτο ανασκαφικό πρόγραμμα του ινστιτούτου άρχισε το 1999 στα Παλιάμπελα Aρέθουσας του νομού Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση της Arja Karivieri και συνεχίστηκε ως το 2002. Ανεσκάφη μία παλαιοχριστιανική βασιλική με ψηφιδωτά δάπεδα. Σχεδόν την ίδια περίοδο, το 2000 και το 2001, έλαβε χώρα στη Στράτο Aιτωλοακαρνανίας το δεύτερο πρόγραμμα, υπό τη διεύθυνση του Jari Pakkanen. Σκοπός της έρευνας ήταν να γίνει ηλεκτρονική αναπαράσταση του οικοδομήματος με βάση καινούργιες μετρήσεις. Tο 2003 άρχισε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα μελέτης των επιγραφικών επιγραμμάτων της Pωμαϊκής Eλλάδας υπό τη διεύθυνση του Erkki Sironen. Aπό το 2004 βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα στην κοιλάδα του Kωκυτού, στη Θεσπρωτία, υπό τη διεύθυνση του τωρινού διευθυντή Björn Forsén, με σκοπό τη διαχρονική μελέτη της ιστορίας της περιοχής.

Πριν ξεκινήσουν οι έρευνες πεδίου του ινστιτούτου, φινλανδοί επιστήμονες συμμετείχαν σε προγράμματα των ελληνικών αρχαιολογικών υπηρεσιών ή των ινστιτούτων της Nορβηγίας και της Σουηδίας. H ανασκαφή στον Προφήτη Hλία της Aσέας υπό τη διεύθυνση της Jeannette Forsén και την εποπτεία του Σουηδικού Iνστιτούτου είναι ένα παράδειγμα συνεργασίας των Bορείων Xωρών. Στο πρόγραμμα αυτό, που έλαβε χώρα το 1997, συμμετείχαν επιστήμονες από τη Nορβηγία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία.

Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα

Αποστολή στη Θεσπρωτία

Tο κυριότερο ερευνητικό πρόγραμμα του Φινλανδικού Iνστιτούτου μετά το 2004 φέρει τον τίτλο “Aποστολή στη Θεσπρωτία”. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που διευθύνεται από τον Björn Forsén, συνδυάζει την ιστορία, την αρχαιολογία και τη γεωλογία και σκοπεύει...

Διαβάστε Περισσότερα

Kyllene Harbour Project

The Kyllene Harbour Project was initiated in 2007, and the survey has been continued in 2008 and 2009. It is an interdisciplinary study of the coastal and underwater remains of an ancient naval base and Frankish harbour, and it is conducted as a synergasia between the Ephorate of Underwater Antiquities and the Finnish Institute at Athens with the co-operation of the Sixth Ephorate of Byzantine Antiquities at Patras.

Διαβάστε Περισσότερα

Παλαιότερα ερευνητικά προγράμματα

Συνέδρια και διαλέξεις

Mια από τις δραστηριότητες του Φινλανδικού Iνστιτούτου είναι η διοργάνωση συνεδρίων. Oρισμένα από τα πρακτικά των συνεδρίων αυτών έχουν εκδοθεί στη σειρά Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens. Tο ινστιτούτο διοργανώνει επίσης επιστημονικές διαλέξεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως για παράδειγμα την ετήσια διάλεξη στη μνήμη του Johannes Sundwall.

Tο ινστιτούτο υποστηρίζει επίσης τη διοργάνωση συναντήσεων άλλων φινλανδικών επιστημονικών φορέων στην Aθήνα.

Διεθνή συνέδρια που έχει διοργανώσει το Φινλανδικό Iνστιτούτο (μέρος αυτών σε συνεργασία με άλλους φορείς)

 

Ancient Medicine 4 – 10.10.1986

Ancient Technology 30.3 – 4.4.1987

Roman Onomastics 17.9.1990

National Themes in Greek and Finnish Music 4 – 5.5.1992

Roman Onomastics in the Greek-speaking Provinces: Social and Political Aspects 7 – 9.9.1993

Athens in the Sixth Century AD 18 – 19.5.1994

The Pnyx in the History of Athens 7 – 9.10.1994

Greek and Roman Religions According to the Church Fathers 17 – 18.5.1995

The Writing Woman: Ritual and Religious Perspectives 21 – 22.5.1997

Recent Research in Arcadia 27 – 28.1.1998

The Greek East in the Roman Context 21 – 22.5.1999

Scribes, Language and Textual Tradition 25.1.2001

The Eastern Mediterranean in the Late Antiquity and Early Byzantine Periods 24.1.2003

Thesprotian Colloquium 12 – 13.5.2006

Experience of Empire – Responses from the Provinces 19 – 21.6.2006

Langnet seminar 1 – 4.10.2008

Defining and Interpreting Ancient Greek Cult Deposits 24 – 27.10.2008

Life is a (Greek) Tragedy II 9 – 10.2.2009

Styles of Political Theorizing: Exploring Concepts and Rhetorical Practices in History 19 – 20.2.2009

Variation and Change in Greek and Latin. Problems and Methods 17 – 20.9.2009

The Ottoman Past in the Balkan Present: Music and Mediation 30.9 – 2.10.2010

Greek Building Projects 23 – 24.5.2014

ARISTOTLE – Timeless and Scientifically Timely (organized by the Academy of Athens, the Centre for Historical Ontology and the Finnish Institute at Athens) Main Building of the Academy of Athens 14 – 17.1.2017

Act of the Scribe: Interfaces Between Scribal Work and Language Use (organized by a project funded by the Academy of Finland: ”Act of the Scribe: Transmitting Linguistic Knowledge and Scribal Practices in Graeco-Roman Antiquity”) 6 – 8.4.2017

 

Διαλέξεις κατά τις ετήσιες συναντήσεις

 

Margareta Steinby (All Souls College, Oxford), Monumenta: Who Built What in Ancient Rome, 17.5.2001

Jussi Nuorteva (University of Helsinki), Finnish Literature from Kalevala Epics to Modern Translations, 23.5.2002

Paavo Castrén (University of Helsinki), Hellenism and Romanization in Pompeji, 20.5.2003

Maarit Kaimio (University of Helsinki), Quarrelsome Women in a Greek Papyrus from Petra, 21.5.2004

William Bowden (University of East Anglia), Thesprotia in the Context of Late Roman Epirus Vetus, 19.5.2005

Γεώργιος Ρήγινος , Η Ελέα και η Ελεάτιδα στην ύστερη Κλασική και Ελληνιστική Περίοδο, 19.5.2005

James R. Wiseman (University of Boston), From the Acheron River Valley to the Loutros Delta: Human Settlement from Classical Times to Late Antiquity, 12.5.2006

Γεώργιος Ρήγινος, Οικιστική οργάνωση στην αρχαία Θεσπρωτία την ύστερη Κλασική και Ελληνιστική Περίοδο, 12.5.2006

Gilles Touchais (University of Paris), South Illyria in the Bronze Age and its Connections with the Aegean, 22.5.2007

Leena Pietilä-Castrén (University of Helsinki), In Pursuit of Hero Monuments, 22.5.2008

Jari Pakkanen (Royal Holloway University of London), Underwater Investigations of the Ancient and Medieval Harbour at Kyllene, 14.5.2009

Jaakko Frösén (University of Helsinki), From Carbonized Papyri to the Monastery of Saint Aaron at Petra, Jordan, 20.5.2010

Björn Forsén (University of Helsinki), Thesprotia Expedition:  Seven  Years  of Archaeological Field Work, 19.5.2011

Risto Pekka Pennanen (University of Helsinki), Ottoman  Popular  Music  in  Greece  –  Nationalization and Beyond, 18.5.2012

Mika Kajava (University of Helsinki), Ancient Oracles and Epigraphy, 23.5.2013

Manólis Korrés (National Technical University of Athens). The Olympieion at Athens, 22.5.2014

Paavo Castrén (University of Helsinki), Suomen Ateenan-instituutin perustaminen, 21.5.2015

Alexander Mazarakis Ainian (University of Thessaly), A View from the Heights: Public and Religious Buildings of Ancient Kythnos, 21.4.2016

Boris Rankov (Royal Holloway University of London), Understanding Ancient Warships, 18.5.2017

 

Διαλέξεις στη μνήμη του Johannes Sundwall

 

Jack L. Davis (University of Cincinnati), Remembering and Forgetting Nestor: Pylian Pasts Pluperfect? 8.11.2006

Robin Osborne (University of Cambridge), How the Gauls Broke the Frame: A Hellenistic Revolution in Theology on the Athenian Acropolis, 30.11.2007

Lorna Hardwick (Open University), Ancient and Modern Societies in Dialogue: the Role of Greek Drama, 19.11.2009

Cynthia W. Shelmerdine (University of Texas at Austin), Mycenaean Scribes and Literacy, 18.11.2010

Mark Janse (Ghent University), The Cappadocians and their Languages, 1911 BC – AD 2011, 15.11.2011

Joseph Maran (University of Heidelberg), Gods and Rulers in Mycenean Citadels: a Very Special Relationship, 14.11.2013

A. Bernard Knapp, Bronze Age Trade in the Aegean and Eastern Mediterranean: The Case of Maritime Transport Containers, 6.11.2014

Olga Palagia (University of Athens), The Sculpture from the sanctuary of Apollo Amyklaios in Sparta, 5.11.2015

Stephen Lambert (Cardiff University), Demokrates the democrat? 24.11.2016

‘Αλλες επιστημονικές διαλέξεις

 

Juha Sihvola (University of Jyväskylä), Radicalism of the Greek Stoics, 2.12.2004

Erkki Sironen (University of Helsinki), Stone Poetry of Roman Greece, 13.1.2005

Eero Jarva (University of Oulu), Aspects on Archaic Greek Panoply, 22.3.2005

Mika Kajava (University of Helsinki), Hestia – Hearth, Goddess and Cult, 7.4.2005

Jaakko Frösén (University of Helsinki), The Medieval library of the Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria, 21.10.2005

Yannis Lolos (University of Thessaly), The Sikyon Project: The Challenges of an Intensive Urban Survey, 1.12.2005

Jari Pakkanen (Royal Holloway College, London), Shipsheds in the Ancient Mediterranean, 2.3.2006

Markku Niskanen (University of Oulu), Temporal Shifts in the Craniofacial Configuration. Results from the Athenian Agora, Kerameikos and Corinth, 24.11.2006

Martti Leiwo (University of Helsinki), Everyday Greek in the Forts of the Roman Army in Egypt, 23.1.2007

Olli Salomies (University of Helsinki), Praising a Roman Senator in Greek Inscriptions of the Empire, 8.3.2007

Kenneth Lönnqvist (University of Helsinki), The Silver Coins from Khirbet Qumran and the Introduction of Roman denarii to Syria-Palestine, 5.10.2007

Angelos Chaniotis (All Souls College, Oxford), Policing the Hellenistic Countryside: Realities and Ideologies, 31.10.2007

Klaus Karttunen (University of Helsinki), India as a Mirror of the Otherness in Classical and Medieval West, 14.2.2008

Edward Harris (Durham University), The Substance and Procedure of Athenian Law, 28.2.2008

Kaj Sandberg (Institutum Romanum Finlandiae), With Greek Eyes: Polybius of Megalopolis on Roman Politics, 17.3.2009

Erja Salmenkivi (University of Helsinki), Herakleopolis Magna: a Graeco-Egyptian Town in Middle Egypt, 8.4.2009

Tatiana Smekalova (Moesgaard Museum, Aarhus, Denmark), New Discoveries from Magnetic Surveys at Classical Sites in Greece, Turkey, Egypt and Ukraine, 12.10.2009

Miira Tuominen (University of Jyväskylä), Why Do We Need Other People to be Happy? Sociability and Other-regard in Late Ancient Ethics, 18.2.2010

Manna Satama (University of Helsinki), Dance in the margins? Positioning dancers in antiquity, 11.3.2010

Vesa Vahtikari (Finnish Institute at Athens), Tragedy Performances Outside Athens in the Fourth Century BC, 7.12.2010

Juhana Leiwo (School of Electrical Engineering, Aalto University), Locating Buried Structures With Ground Penetrating Radar, 17.2.2011

Hilla Halla-aho (University of Helsinki), Authors and Scribes in Private Letters on Papyri, 10.3.2011

Marja Vierros (University of Helsinki), Greek Grammar as a Stumbling Stone in Hellenistic Egypt? 7.4.2011

Sanna-Ilaria Kittelä (University of Helsinki), «Make Love, Not War?» The Premiere of Euripides’ Trojan Women on Finnish Stage in 1970, 8.12.2011

Antero Tammisto (Expeditio Pompeiana Universitatis Helsingiensis), Decade of Finnish studies in the Insula of the House of Marcus Lucretius in Pompeii in 2002-12, 30.3.2012

Sanna Aro-Valjus (University of Helsinki), North Syrian Impact on Early Greek Sculpture and Inscriptions? 19.4.2012

Ria Berg, Looking at Pompeian Mirrors, 10.5.2012

Pauliina Remes (Uppsala University / University of Helsinki), Active Perception in Plato’s Timaeus? 11.10.2012

Eeva-Maria Viitanen (University of Helsinki), Italic-Hellenistic-Roman Villa? Exploring the Origin and Influences of the Roman Country House, 15.11.2012

Katariina Mustakallio (Institutum Romanum Finlandiae), Children, Childhood and Agency in Ancient Rome. Preliminary results of the Research Project and the New Challenges, 29.11.2012

Suvi Kuokkanen (University of Oulu), A Consequence of Breaking Unwritten Rules? On Moral and Social Aspects of Athenian Ostrakismos, 17.1.2013

Jari Pakkanen (University of London, Royal Holloway College), New Maritime Research at the Ancient and Medieval Harbour of Kyllene in the North-West Peloponnese, 28.2.2013

Ville Vuolanto (University of Tampere), Childhood and Youth in the Late Roman East. Individual Politics of Memory, 4.4.2013

J.J. Coulton (University of Oxford, Merton College), The Pisidians and Their Neighbours in Southwest Asia Minor, 26.9.2013

Saara Kauppinen (Finnish Institute at Athens), Stones and Voices: Dialogue Form in Greek Verse Inscriptions, 6.2.2014

Heikki S. Vuorinen, Waterborne Health Risks and Sanitation During Antiquity, 20.3.2014

Ayşe Ozil, Rum Communities in the late Ottoman Imperial Space: A Reconsideration, 15.12.2014

Vasileos Syros, The Greek Legacy of Political Thought in the Ottoman World, 15.12.2014

Erkki Sironen, Early Byzantine Inscriptions from Corinthia, 15.1.2015

Tuomas Heikkilä, (Finnish Institute in Rome), Medieval Calendars as Carriers of Cultural Influence – Towards Computerised Methods of Interpreting Calendars, 18.2.2015

George Papatheodorou and Maria Geraga, Maritime Geophysical Survey of the Ancient and Medieval Harbour of Kyllene, 30.4.2015

Jan-Ivar Lindén, Deliberation and Decision in Aristotle’s Theory of Action, 15.5.2015

Timo Tuomi, Eero Saarinen’s Terminal Building at the Old Athens Airport, 28.5.2015

Timo Sironen (University of Oulu), Cults in the Area of Academy at Athens from the Archaic Period onwards, 22.10.2015

Anna Vasiliki Karapanagiotou, Women and Social Projection in Late Hellenistic and Imperial Athens. The Evidence of the Grave Reliefs, 15.12.2015

Leena Pietilä-Castrén (University of Helsinki), In Pursuit of Ancient Statues in Finland, 4.2.2016

Κωνσταντίνου Σουέρεφ (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων), Δύο ελληνιστικές ακροπόλεις στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, 26.2.2016

Vesa Vahtikari (Finnish Institute at Athens), Theatrical Gestures and Poses of Characters in the Fourth-Century-BC Vase-Paintings, 24.3.2016

Tua Korhonen (University of Helsinki), Humanising Animals and Animalising Humans: Pig Stele of Edessa, 17.5.2016

Jan Forsman, (University of Tampere), Life of Skepticism – Ancient Skeptics and Descartes, 24.5.2016

Kaj Sandberg (Åbo Akademi), Documenta et Monumenta, Memoria ac Litterae: Living with a Living Past in Late Republican and Early Imperial Rome, 6.9.2016

Helena Meskanen (King’s College London), Objects, Religion, and Conflicts – Interacting with the Divine in Ancient Sparta, 25.10.2016

Mikko Suha (University of Helsinki), The Semicircular Artillery Battery of Gitania in Thesprotia, 13.12.2016

Jamieson C. Donati (Institute for Mediterranean Studies), Town- Planning in the Peloponnese: New Evidence from Remote Sensing and Geophysical Surveys at Elis, Heraia and Mantineia, 2.2.2017

Michalis Gazis (Ephorate of Antiquities of Achaea), Teichos Dymaion. Gateway Harbour, Fortress. 5500 Years of History at the Edge of Western Achaea, 28.3.2017

Alexandra Alexandridou, New Light on Geometric Athens: the Evidence from the Academy of Plato, 2.5.2017

Erik Henrinksson (University of Helsinki), A Constraint-based Analysis of Metrical Variation in Aristophanes’ Iambic Trimeters, 24.10.2017