The Finnish Institute at Athens was founded in 1984, as the second Finnish institute abroad. It is an academic institution with a mission to carry out and promote the study of Greek archaeology, history, language and culture from ancient times to the present day.

NEWS AND EVENTS

News Tapahtumat

Aristophanes Now! 23.6-21.7.2021

The Finnish Institute at Athens will organise a series of lectures between 23 June and 21 July 2021 on the plays of Aristophanes
Read More

 

News Tapahtumat

Aristophanes Now! 23.6-21.7.2021

The Finnish Institute at Athens will organise a series of lectures between 23 June and 21 July 2021 on the...
Read More
Events News News Tapahtumat

Annual Meeting 2021

The annual meeting of the Finnish Institute at Athens will be held 20th of May, 7 pm (UTC+2) as an...
Read More
News

New General Secretary for the Foundation

We are happy to announce that Tiina Purola (Licentiate of Philosophy) has been chosen as the new General Secretary of...
Read More
Events News Tapahtumat

Annual Meeting of the Institute 2020

Due to the limitations brought about by the ongoing pandemic, the Annual Meetings of the Nordic institutes at Athens (Denmark,...
Read More
Events News Tapahtumat

COVID-19 notification

The Finnish Institute at Athens will be closed to outsiders from 4 November onwards due to the COVID-19 pandemic. The...
Read More


BLOG

Akropoliin juurelta

SOCIAL MEDIA

Facebook

Tutkitun Tiedon Throwback Thursday –sarja ei lannistu edes kesän helteiden alla! ’Tutkitun tiedon Throwback Thursday’ sekä moni muu tämän kevään verkkotapahtumamme kuuluvat Suomen Akatemian, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan toteuttamaan Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 -ohjelmaan. tutkittutieto.fi/mika-on-tutkitun-tiedon-teemavuosi/Tällä viikolla päästäänkin jo pyöreisiin lukemiin instituutin Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens -julkaisusarjan kanssa PMFIA X:n myötä, ja mikäpä olisikaan sopivampaa kuin että vuorossa on instituuttimme nykyisen johtajan Petra Pakkasen julkaisu. August Myhrberg and North-European Philhellenism: Building the Myth of a Hero on tutkimus pohjaismaisesta ja erityisesti suomalaisesta filhellenismistä. Teosta on kehuttu uraauurtavaksi ja syväluotaavaksi tutkimukseksi aiheesta, joka oli saanut osakseen suhteellisen vähän huomiota tiedemaailmassa ennen tämän niteen julkaisua vuonna 2006. Pakkanen rekonstruoi August Myhrbergin henkilökuvaa kahdella rinnakkaisella mutta toisistaan poikkeavalla tasolla: ensimmäinen käsittää historiallisen Myhrbergin, joka oli tärkein ja tunnetuin Kreikan vapaussodassa taistellut skandinaavi. Toisella tasolla puhutaan puolestaan sankarillisen seikkailijan legendasta, johon on liitetty idealisoituja ja ihailtuja piirteitä. Nämä kaksi Myhrbergin hahmoa eroavat toisistaan mutta ovat silti molemmat historiallisesti tärkeitä. Hyödyntäen kaikkia jäljitettävissä olevia arkistomateriaaleja Pakkanen seuraa tutkimuksessaan Myhrbergin askelia Kreikassa niin vapaussodan aikana kuin sen jälkeenkin. Myhrbergin matkoja ja saavutuksia ylistettiin Suomessa siinä määrin, että ne muuttivat hänet postuumisti elämää suuremmaksi hahmoksi. Hänestä tuli kansallisen ideologian symboli 1800-luvun Suomessa, joka esiintyi maan kansallista ja poliittista identiteettiä ja itsenäisyyttä koskevissa keskusteluissa. Täten PMFIA X on sekä filhelleeninen elämänkerta että historiallinen tutkimus kansallisen ideologian synnystä, joka rakentuu vähintään kolmen näkökulman ympärille: klassisen, romanttisen ja uskonnollisen. Sen lisäksi teos tarkastelee, miten filhellenismi ilmaantui ja kehittyi Pohjois- ja Koillis-Europpassa. Pakkasen tutkimus on myös nyt ajankohtainen, koska vuonna 2021 on Kreikan vapaussodan 200-vuosijuhla. Tämän kunniaksi PMFIA X:sta tulee sarjan ensimmäinen osa, joka saa oman kreikankielisen käännöksensä. #tttv21 #tutkituntiedonteemavuosi @tttv2021 #TBT #tttv21TBT #ThrowbackThursday #PMFIA #finnishinstituteatathens #fiathens #ateenaninstituutti ENGLISH SUMMARY: This week sees the series Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens reaching a round number with PMFIA X, and it just so happens that it was written by the current director of our institute, Petra Pakkanen. August Myhrberg and North-European Philhellenism: Building the Myth of a Hero is Petra Pakkanen’s study on philhellenism in the Nordic countries and in Finland in particular. It has been called a pioneering in-depth study of a topic that had received only very little scholarly attention before its publication in 2006. The author builds a reconstruction of the August Myhrberg on two parallel, yet different domains, namely the historical Myhrberg who was the most important and best-known philhellene from Scandinavia fighting in the Greek war of independence, and the legend of a heroic adventurer with idealised and admired characteristics. These two Myhrbergs differ from one another, yet both are historically important. Pakkanen follows step by step Myhrberg’s course in Greece during and after the War of Independence on the basis of all traceable archival records. Myhrberg’s travels and accomplishments were lionized in Finland to the extent of transforming him posthumously into a larger-than-life figure, a symbol of Finnish nationalist ideology in the 19th century, within a discourse about the country's national and politicalidentity and independence. This book is therefore both a philhellenic biography and a historical study on the formation of national ideology which builds on at least three perspectives, namely classicism, romanticism, and religion, and examines how philhellenism emerged and developed in the countries of North and Northeastern Europe. Pakkanen’s study is particularly time this year, since 2021 is the second centenary jubilee of the Greek War of Independence; aptly, this PMFIA volume will soon be the first of the series to be published in a Greek edition ... See MoreSee Less
View on Facebook