Erasmus+ -harjoittelu Suomen Ateenan-instituutin kaivauksilla kesällä 2023

Suomen Ateenan-instituutti tarjoaa kolme Erasmus+ -harjoittelupaikkaa Kreikassa Melitaian arkeologiseen projektiin (MELAP) liittyen kesä- ja heinäkuussa 2023 noin kahdeksi kuukaudeksi. Harjoittelukauden tärkeimpänä tehtävänä on osallistua aktiiviseen kenttätyökauteen 15.6. alkaen noin viiden viikon ajalla, mutta harjoitteluun kuuluvat myös kaivauskauden valmistelut Ateenan-instituutissa.

Harjoittelijalta vaaditaan joko arkeologian opintoja tai aiempaa kokemusta arkeologisista kaivauksista ja/tai inventointityöstä, sekä kykyä ryhmässä työskentelyyn. Kielitaitona edellytetään hyvää englannin kielen taitoa; suomen, ruotsin ja nykykreikan taidosta on suurta hyötyä. Kaikkea ei tarvitse etukäteen osata, sillä harjoittelun tarkoituksena on myös oppia uusia taitoja. Harjoittelun myötä harjoittelija saa kattavan ja laajan kokemuksen Kreikassa tapahtuvan arkeologisen kenttätyöskentelyn luonteesta ja tehtävistä.

Instituutti tarjoaa harjoittelijalle ilmaisen asumisen instituutin asuntolassa Ateenassa sekä majoituksen ja ateriat kenttätöiden aikana. Instituutti maksaa myös harjoittelijan lennot Ateenaan ja takaisin lähtömaahan.

Erasmus-harjoitteluun voivat osallistua sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijat. Harjoitteluun voi lähteä, vaikka olisi jo ollut Erasmus-opiskelijavaihdossa, mutta Erasmus-vaihtoja ja/tai harjoittelua voi olla enintään yhteensä 12 kk/tutkintotaso. Erasmus-harjoitteluun lähtevät opiskelijat saavat harjoitteluapurahana n. 300-600 €/kk, riippuen harjoittelijan opiskelupaikasta ja harjoittelun kestosta. Harjoitteluaikana on myös mahdollista saada opintotukea, jos opintotuen saamisen muut ehdot täyttyvät.

Harjoittelusta laaditaan kolmen osapuolen (yliopisto, instituutti ja opiskelija) välinen harjoittelusopimus, mutta instituutin ja harjoittelijan on keskenään sovittava harjoitteluajankohdasta ja harjoittelun kestosta. Harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon on syytä keskustella hyvissä ajoin harjoittelijan oman koulutusohjelman/opiskeluyksikön harjoittelusta vastaavan tahon kanssa. Lisätietoja Erasmus+ -harjoittelusta, kuten hakuehdoista, ajankohdasta, vakuutuksista yms., kannattaa kysyä oman yliopiston tai korkeakoulun ura- tai kv-palveluista. Voit lukea lisää Erasmus+ -ohjelmasta myös täältä: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027

Jos kiinnostuit Erasmus+ -harjoittelusta Suomen Ateenan-instituutissa, ota yhteyttä Suomen Ateenan-instituutin ja MELAP-projektin johtajaan Petra Pakkaseen (director@finninstitute.gr) 30.3. mennessä ja kerro, mitä osaat sekä milloin ja miten pitkäksi ajaksi olisit valmis osallistumaan instituutin arkeologiseen harjoitteluun. Valitsemme Erasmus+ -harjoittelijan 5.4. mennessä.