ERASMUS+ -HARJOITTELIJAKSI SUOMEN ATEENAN-INSTITUUTTIIN VUODEN 2019 LOPULLA! HAKU KÄYNNISSÄ 1.6. SAAKKA.

Suomen Ateenan-instituuttiin haetaan kahdeksi kuukaudeksi Erasmus+ -harjoittelijaa lokakuun 2019 puolestavälistä alkaen. Harjoittelijan keskeisenä työtehtävänä tulee olemaan instituutin nettisivujen uudelleensuunnitteleminen ja -rakentaminen, mistä johtuen hakijoiden toivotaan olevan IT-alan ja tietojenkäsittelyn opiskelijoita. Painopiste web-designissa on erittäin toivottava. Toimenkuvaan kuuluu myös instituutin kotisivun ja blogin päivittämisessä auttaminen sekä instituutin datan prosessoiminen.

Harjoittelijan tehtävässä tarvitaan aikaisempaa kokemusta web designista, luovuutta, sosiaalisia taitoja, visuaalista silmää, toimisto-ohjelmien (Word, Excel, PowerPoint) hallintaa sekä sosiaalisen median tuntemusta. Arkeologisen datan ja sen vaatimuksien tuntemus sekä kuvankäsittelyn (Photoshop) ja eri karttaohjelmien tunteminen katsotaan lisäeduksi hakijalle. IT-taitoja todentava portfolio on mahdollista liittää mukaan hakemukseen mikäli hakija katsoo sen vahvistavan pelkkien opintosuoritusten listaamista. Kielitaitona edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Ruotsin ja kreikan kielten osaaminen on eduksi mutta ei välttämätöntä.

Erasmus-harjoitteluun voivat osallistua sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijat. Harjoitteluun voi lähteä, vaikka olisi jo ollut Erasmus-opiskelijavaihdossa, mutta Erasmus-vaihtoja ja/tai harjoittelua voi olla enintään yhteensä 12 kk/tutkintotaso. Erasmus-harjoitteluun lähtevät opiskelijat saavat harjoitteluapurahana n. 360−440 €/kk, riippuen harjoittelijan opiskelupaikasta ja harjoittelun kestosta. Harjoitteluaikana on myös mahdollista saada opintotukea, jos opintotuen saamisen muut ehdot täyttyvät.

Instituutti tarjoaa harjoittelijalle ilmaisen asumisen instituutin asuntolassa Ateenassa sekä lennot Ateenaan ja takaisin Suomeen.

Harjoittelusta laaditaan kolmen osapuolen (yliopisto, instituutti ja opiskelija) välinen harjoittelusopimus, mutta instituutin ja harjoittelijan on keskenään sovittava harjoitteluajankohdasta ja harjoittelun kestosta. Harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon on syytä keskustella hyvissä ajoin harjoittelijan oman koulutusohjelman/opiskeluyksikön harjoittelusta vastaavan tahon kanssa, ja muutenkin harjoittelijan on oltava itse aktiivinen oman yliopistonsa suuntaan. Lisätietoja Erasmus+ -harjoittelusta, kuten hakuehdoista, ajankohdasta, vakuutuksista yms., kannattaa kysyä oman yliopiston/korkeakoulun ura- tai kv-palveluista.

Jos kiinnostuit Erasmus+ -harjoittelusta Suomen Ateenan-instituutissa, ota yhteyttä Suomen Ateenan-instituutin säätiön asiamieheen Tiina Purolaan (saatio@finninstitute.gr) 1.6. mennessä ja kerro, mitä osaat sekä milloin tarkalleen olisit valmis tulemaan harjoitteluun Ateenaan. Valitsemme Erasmus+ -harjoittelijan 7.6. mennessä.