Suomen Ateenan-instituutti järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston
arkeologian opintosuunnan kanssa kurssin fotogrammetrisesta 3D-mallinnuksesta sekä
arkeologisten kohteiden karttoittamisesta Kreikassa. Kurssi toteutuu
Luoteis-Kreikan Thesprotiassa. Opiskelijoiden matkat ja majoitukset siellä järjestyvät
kurssin puolesta. Jokaiselle opiskelijalle maksetaan sen lisäksi 300 euron stipendi, jonka
tarkoituksena on kattaa ruokailu.

Kurssin vetäjina toimivat Björn Forsén, Wesa Perttola ja fotogrammetrian
asiantuntija Aalto-yliopistosta.

Kurssi koostuu kolmesta osiosta:

1) 23.-24.7. klo 8-16 kahden päivän pikakurssi valokuvauksesta,
fotogrammetriasta ja Agisoft Photoscanin käytöstä Helsingissä

2) Kenttätyöt Kreikassa 30.7.-10.8. Lähtö Suomesta tapahtuu lennoista
riippuen 28.-29.7. ja paluu 11.-12.8.

3) Omatoiminen aineiston jälkiprosessointi lopputyön muotoon Suomessa

Kurssin laajuus on 5 op ja tutkintovaatimuksissa se sopii kohtaan
KUMA-AR312. Kurssille valitaan 4-6 opiskelijaa vapaamuotoisen,
maksimissaan sivun pituisen hakemuksen perusteella. Lähetä hakemuksesi
28.3. klo 8.00 mennessä osoitteeseen wesa.perttola@helsinki.fi
<mailto:wesa.perttola@helsinki.fi <mailto:wesa.perttola@helsinki.fi>>.
Kerro siinä kuinka pitkällä olet opinnoissasi ja miten fotogrammetrinen 3D-mallinnus tukisi niitä.

Luvassa on auringonpaahdetta, yli 30 asteen lämpötiloja ja pitkiä
päiviä, joten varustus ja reippaus sen mukaan! Lennot varataan
aikaisessa vaiheessa, joten varmistathan että pystyt ajankohtien puolesta varmasti
osallistumaan kurssille. Muutoin saatat viedä paikan joltakulta muulta!