Suomen Ateenan-instituutin säätiön hallitus ilmoittaa haettavaksi

Suomen Ateenan-instituutin tutkijaopettajan toimen ajalle 1.7.­2018–30.6.2021

Toimi on suunnattu itsenäisen tutkijanuran alkuvaiheessa olevalle henkilölle, joka on jo osoittanut tutkijankykynsä. Tutkijaopettaja osallistuu instituutin toiminnan toteuttamiseen laaja-alaisesti sekä tekee omaa tieteellistä työtä. Tieteellisen työn alueena tulee kyseeseen kaikki Kreikkaan ja kreikkalaiseen kulttuuriin kohdistuva tutkimus. Tutkijaopettaja vastaa perusopetukseen kuuluvan antiikin Kreikan peruskurssin toteutuksesta ja osallistuu muuhun opetukseen. Tutkijaopettaja osallistuu toiminnan suunnitteluun johtajan kanssa sekä julkaisutoimintaan, harjoittelijoiden työhönohjaukseen, viestintään ja Pohjoismaisen kirjaston toimintaan.

Kyseessä on lähtökohtaisesti post doc -toimi. Tohtorintutkinnon suorittamisesta hakuajan päättyessä ei saisi olla kulunut yli viisi vuotta. Pääpaino on kuitenkin tutkimussuunnitelmassa ja hakijan kokonaisosaamisessa eikä suoritetussa tutkinnossa. Tällöin myös väitöskirjatyön loppuvaiheessa oleva maisteri voi hakea ja tulla valituksi toimeen.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen, ruotsin ja englannin kielen taito; kreikan taito on suotava.

Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää sekä oma-aloitteisuutta että hyviä sosiaalisia taitoja kansainvälisessä ja kiivastahtisessa toimintaympäristössä.

Hakuaika päättyy 15.9.2017 klo 23.59. Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköisessä muodossa molempiin ilmoituksen lopussa annettuihin sähköpostiosoitteisiin. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma toimikauden ajaksi sekä ansioluettelo. Lisätietoja antaa ja hakemuksia ottaa vastaan säätiön asiamies Manna Satama.

Yhteystiedot:

satama@finninstitute.gr, ateena.asiamies@gmail.com
puh. 050 4345523
Kalliolinnantie 4, 00170 Helsinki