KANSALLISMUSEON ATELJEE 25.5.2017 klo 16.00-17.30:

Miten 1900-luvun eri aikoina kreikkalaiset kuvasivat Suomea? Miksi Kreikasta matkustettiin Suomeen. Mitä täältä etsittiin? Entä mikä oli suomalaisten 1800-luvulla ja sitä myöhemmin Kreikkaan matkanneiden matkojen tarkoitus? Ketkä matkustivat ja mitä he matkoiltaan kertoivat? Millä tavoin näistä Euroopan reunoilta toistensa maahan matkaavien käsitykset ja kokemukset suhteutuvat toisiinsa? Onko maabrändäyksellä sormensa pelissä?

Tilaisuudessa pohditaan kreikkalaisten Suomeen matkustaneiden odotuksia ja käsityksiä Suomesta ja suomalaisten Kreikkaan matkustaneiden ajatuksia Kreikasta ennen kaikkea kirjallisten kuvausten kautta.

Puhujina ovat FM Riikka Pulkkinen ja dos. Björn Forsén.

Tarjolla on mielenkiintoista keskustelua ja pientä purtavaa.

Tilaisuuden järjestävät Kansallismuseo & Suomen Ateenan-instituutti. Suomen Ateenan-instituutti on yksityisen säätiön ylläpitämä tiedeinstituutti, jonka tehtävä on harjoittaa ja edistää Kreikan arkeologian, historian, kielen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimusta (www.finninstitute.gr).