Markers of Northernness in Greek Ethnography and Geography 10.-11.12.2022

Akateeminen työpaja Suomen Ateenan-instituutissa, 10.-11.12.2022

Antiikin kreikkalais-roomalaisessa perinteessä on jo pitkään osattu erottaa selkeä, kulttuurillisesti jaettu joukko mielikuvia Välimerestä pohjoiseen sijainneiden maiden ja kansojen tyypillisiin piirteisiin liittyen. Kenties vähemmälle huomiolle on jäänyt kuitenkin se, miten tämän ’etno(geo)grafisen arkiston’ eri motiivit ja yksityiskohdat syntyivät, kehittyivät ja muuntuivat vastatessaan vuosisatojen kuluessa eri olosuhteisiin. Kuinka pohjoisia maita ja kansoja – ja itse asiassa koko pohjoista ilmansuuntaa – hahmotettiin antiikin kreikkalaisessa kulttuurissa ja kirjallisessa perinteessä? Mikä teki pohjoisesta ’pohjoisen’ kreikkalaisille? Mitkä tekijät tekivät henkilöstä, kansasta tai alueesta ’pohjoisen’?

Tämä Suomen Ateenan-instituutin järjestämä akateeminen työpaja kokoaa yhteen hienon joukon tutkijoita, jotka esitelmöivät lukuisista eri antiikin etnografian, maantieteen ja ’pohjoisen kuvauksen’ teemoista ja keskustelevat kreikkalaisen pohjoisuuden käsittämisen piirteistä monelta eri kannalta. Workshopin ohjelma pyrkii syventymään niihin tekijöihin, jotka määrittelivät pohjoista ja pohjoisia kansoja omana kategorianaan kreikkalaisessa ajattelussa Homeroksesta myöhäisantiikkiin ja Bysanttiin asti, ja tuomaan ’pohjoisen kuvauksen’ (eli septentriografian) eri teemat monipuolisempaan vuorovaikutukseen keskenään. Workshop liittyy läheisesti instituutin pitkäaikaiseen ja tälläkin hetkellä jatkuvaan tutkimusfokukseen pohjoisten alueiden ja Välimeren piirin vuorovaikutuksesta, samoin kuin tutkijaopettaja Antti Lampisen omaan tutkimusprojektiin antiikin etnografiasta.

Työpaja järjestetään 10. ja 11. joulukuuta 2022 Suomen Ateenan-instituutin tiloissa (Zitrou 16) ja etänä Zoomissa (zoom-linkit: lauantai 10.11., sunnuntai 11.11.). Esitelmät pidetään osaksi paikan päällä ja osaksi etänä. Toivotamme teidät tervetulleiksi mitä lämpimimmin!

Posterin ja ohjelman suunnittelu: © Karin Eremia Illustration