Stratoksen Zeuksen temppelin korkeusrekonstruktio

Arkkitehtuurin suunnittelussa tapahtui selvä muutos 300-luvun lopulla eaa., kun siirryttiin klassiselta hellenistiselle kaudelle. Länsi-Kreikan Stratoksessa, nykyisen Agrinionin lähellä sijaitseva ja osittain keskeneräiseksi jäänyt Zeuksen temppeli on yksi tärkeimmistä kyseisen siirtymäkauden monumentaali-temppeleistä.

Instituutti toteutti vuosina 2000 ja 2001 Jari Pakkasen johdolla Stratoksessa kenttätyöhankkeen, joka mittasi Zeuksen temppelin arkkitehtonisia pituuksia ja keskittyi erityisesti pylväiden rumpuihin ja seinäblokkeihin. Projektin päämääränä oli aiemmin esitettyyn temppelin korkeuteen liittyvien ongelmien selvittäminen, korkeuden uudelleen rekonstruoiminen ja sen pohjalta kolmiulotteisen tietokonemallin luominen.

Projektista voi lukea tarkemmin instituutin englanninkielisiltä verkkosivuilta sekä alla olevista julkaisuista:

The Temple of Zeus at Stratos: New Observations on the Building Design, Arctos, nro. 38 (2004), 95–121.

J. Pakkanen, Classical Greek Architectural Design: a Quantitative
Approach (2013). PMFIA XVIII, 75–93.

J. Pakkanen, ’Kivistä koneella. Stratoksen Zeun temppelin rekonstruktio’. Teoksessa A. Aurasmaa (toim.), Intohimona kuvataide. Juhlakirja Jukka Ervamaalle. Taidehistoriallisia tutkimuksia 26 (2003), 64–70.