Suomen Ateenan-instituutin tutkijaopettajan toimi haettavana

Suomen Ateenan-instituutin säätiön hallitus ilmoittaa haettavaksi

Suomen Ateenan-instituutin tutkijaopettajan toimen ajalle 1.8.2023 – 31.7.2026

Toimi on suunnattu itsenäisen tutkijanuran alkuvaiheessa olevalle henkilölle, joka on jo osoittanut tutkijankykynsä. Tutkijaopettaja osallistuu instituutin toiminnan toteuttamiseen laaja-alaisesti sekä tekee omaa tieteellistä työtä. Tieteellisen työn alueena tulee kyseeseen kaikki Kreikkaan ja kreikkalaiseen kulttuuriin kohdistuva tutkimus. Tutkijaopettaja vastaa perusopetukseen kuuluvan antiikin Kreikan peruskurssin toteutuksesta ja osallistuu muuhun opetukseen. Tutkijaopettaja osallistuu toiminnan suunnitteluun johtajan kanssa sekä julkaisutoimintaan, harjoittelijoiden työnohjaukseen, viestintään ja Pohjoismaisen kirjaston toimintaan.

Kyseessä on lähtökohtaisesti post doc -toimi. Tohtorintutkinnon suorittamisesta hakuajan päättyessä ei saisi olla kulunut yli viittä vuotta. Pääpaino on kuitenkin tutkimussuunnitelmassa ja hakijan kokonaisosaamisessa eikä suoritetussa tutkinnossa. Tällöin myös väitöskirjatyön loppuvaiheessa oleva maisteri voi hakea ja tulla valituksi toimeen.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen, ruotsin ja englannin kielen taito; kreikan taito on suotava. Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää sekä oma-aloitteisuutta että hyviä sosiaalisia taitoja kansainvälisessä ja kiivastahtisessa toimintaympäristössä. Työtehtävien hoitaminen edellyttää myös matkustamista.

Hakuaika päättyy 14.10.2022. Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköisessä muodossa (yksi PDF-tiedosto) molempiin ilmoituksen lopussa annettuihin sähköpostiosoitteisiin. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma toimikauden ajaksi sekä ansioluettelo. Lisätietoja antaa ja hakemuksia ottaa vastaan säätiön asiamies Tiina Purola.

Yhteystiedot:

saatio@finninstitute.gr, saatioateena@gmail.com, puh. 050 4345523,

Kalliolinnantie 4, 00170 Helsinki