Suomen Ateenan-instituutin uudeksi tutkijaopettajaksi valittu FM, VTM Lassi Jakola

Suomen Ateenan-instituutin uudeksi tutkijaopettajaksi on valittu FM, VTM Lassi Jakola. Nykyinen tutkijaopettaja Antti Lampinen luovuttaa pestinsä Jakolalle 1.8.2023.  Jakola (synt. 1985) on opiskellut filosofia-aineita, kreikan kieltä ja kirjallisuutta, historiaa ja klassillista arkeologiaa Helsingin ja Münchenin yliopistoissa. Hän väittelee 14. helmikuuta 2023 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa käytännöllisen filosofian alan väitöskirjalla ”The Philosophy of The Varieties of Goodness (1963): Essays on G. H. von Wright’s Theory of Value and Moral Philosophy”. Jakola laatii myös Kreikan kielen ja kirjallisuuden alan väitöskirjaa, joka erittele 400-luvun eaa. sofistien käsityksiä logoksesta. Ateenan-instituutin tutkijaopettajakaudellaan Jakola tutkii erityisesti filosofisten käsitteiden historiaa antiikin lähteissä sekä Nicholas Bachtinin (1896–1950) työtä filologina ja nykykreikan tutkimuksen edistäjänä. Varsinaisten tutkimusaiheidensa lisäksi Jakola on laaja-alaisesti kiinnostunut antiikin aatemaailmasta, kirjallisuudesta sekä kreikan kieleen ja sen historiaan liittyvistä kysymyksistä.