Byte av personal i Koroneos-huset

Koroneos-husets långvariga föreståndare Leena Katsantoni avgår med pension den 24 juni 2022.

Hennes arbetsuppgifter tas tillfälligt över av Arto Penttinen från och med måndagen den 27 juni 2022.