Finlands Athen-institut grundades 1984 och är det nästäldsta av Finlands utlandsinstitut. Det är enligt stadgarna ett vetenskapsinstitut med huvuduppgift att bedriva forskning i grekisk arkeologi, filologi, historia och kultur från antiken till nutid. Institutet driver egna forsknings- och arkeologiska fältprojekt, organiserar internationella konferenser och föredrag samt upprätthåller en egen vetenskaplig publikationsserie.

Vid sidan av den vetenskapliga verksamheten har Finlands Athen-institut också som uppgift att organisera introduktionskurser om det antika Grekland samt att generellt hjälpa finska forskningsgrupper, enskilda forskare och studeranden som vill arbeta i Grekland. Slutligen arbetar det för att främja kännedomen om finsk kultur i Grekland och grekisk kultur i Finland.

Finlands Athen-institut är inhyst i en nyklassisk byggnad i Athens centrum, söder om Akropolis. Alldeles i närheten ligger också de övriga nordiska ländernas, Australiens, Nederländernas och Italiens institut.

Personal | Bibliotek |

Personal

Institutets verksamhet leds av dess direktor och assistent, som väljs för tre år i taget. Båda är forskare som ägnar sig åt något av de ämnen som hör till institutets verksamhetsfält. Till personalen i institutet hör dessutom en kontorsansvarig, ett forsknings- och kontorsbiträde och praktikanter. I Koroneoshuset arbetar därtill en kontorsansvarig och en fastighetsskötare.

Björn Forsén

Björn Forsén

Direktor

forsen@finninstitute.gr

Vesa Vahtikari

Vesa Vahtikari

Forskningslektor

vahtikari@finninstitute.gr

Maria Martzoukou

Maria Martzoukou

Kontorsansvarig

Maria Gourdouba

Maria Gourdouba

Forsknings- och kontorsbiträde

Praktikant

Heidi Kovanen

Koroneoshuset

Fastighetsskötare: Joakim Stavropoulos
Kontorsansvarig: Leena Katsantoni
Städerska: Kamila Riskalla

Personal 1984 –

 

Direktorer 1984 –

1.9.1984 – 31.7.1988          Paavo Castrén

1.8.1988 – 31.7.1992          Jaakko Frösén

1.8.1992 – 31.12.1992        Henrik Lilius

1.1.1993 – 31.7.1995          Gunnar af Hällström

1.8.1995 – 31.7.1997          Kirsti Simonsuuri

1.8.1997 – 31.7.2000          Olli Salomies

1.8.2000 – 31.7.2004          Leena Pietilä-Castrén

1.8.2004 – 31.12.2007        Björn Forsén

1.1.2008 – 30.6.2013          Martti Leiwo

1.9.2013 – 31.12.2017        Jari Pakkanen

1.1.2018 –                            Björn Forsén

 

Assistenter 1990 – 2014

1.8.1990 – 31.10.1993        Martti Leiwo

1.1.1994 – 31.7.1997          Petra Pentikäinen [Pakkanen]

1.8.1997 – 31.8.2000          Jari Pakkanen

1.9. – 30.9.2000                  Petra Pakkanen

1.10.2000 – 31.7.2003        Marjaana Vesterinen

1.8.2003 – 31.12.2006        Esko Tikkala

1.1.2007 – 31.12.2010        Vesa Vahtikari

1.1.2011 – 31.12.2014        Saara Kauppinen

 

 

Forskningslektor 2015 –

1.1.2015        Vesa Vahtikari

 

Sekreterare/kontorsansvarig 1984 –

1.2.1985 –      Maria Martzoukou

 

Forsknings- och kontorsbiträde 2000 –

2000 –            Maria Gourdouba

 

Övrig personal 1984 –

1984 – 2003   Koula Papandreou

1992 – 2006   Olga Papadatou

1996 –            Joakim Stavropoulos

2000 –            Leena Katsantoni

2002 – 2004   Toula Protonotariou

2004 –            Kamila Riskalla

 

 

Bibliotek

Öppethållningstider

måndag-fredag kl. 9.00–19.00
adress: Kavalloti 7, GR-11742 Aten
tel: +30 210 9249210
fax: +30 210 9216487
http://www.norlib.gr
info@norlib.gr

Nordiska biblioteket

Det Nordiska Biblioteket, som grundades 1995, administreras gemensamt av Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges respektive institut i Athen. Dess bokbestånd uppgår till omkring 40 000 volymer med anknytning till det antika Grekland. Biblioteket, som är beläget i samma kvarter som Finlands Athen-institut, riktar sig främst till nordiska forskare och studeranden.

Evi Charitoudi verkar som bibliotekarie och Vibeke Espholm-Kurtovik som biträdande bibliotekarie.

Finlands Athen-instituts eget handbibliotek

I institutet finns det dessutom ett litet handbibliotek omfattande främst antika auktorers texter, uppslagsverk samt modern skönlitteratur från Finland och Grekland. Bibliotekets kärna består av den framlidne professor Henrik Zilliacus boksamling.