Personal | Bibliotek© Karin Eremia Illustration

Finlands Athen-institut grundades 1984 och är det nästäldsta av Finlands utlandsinstitut. Det är enligt stadgarna ett vetenskapsinstitut med huvuduppgift att bedriva forskning i grekisk arkeologi, filologi, historia och kultur från antiken till nutid. Institutet driver egna forsknings- och arkeologiska fältprojekt, organiserar internationella konferenser och föredrag samt upprätthåller en egen vetenskaplig publikationsserie.

Vid sidan av den vetenskapliga verksamheten har Finlands Athen-institut också som uppgift att organisera introduktionskurser om det antika Grekland samt att generellt hjälpa finska forskningsgrupper, enskilda forskare och studeranden som vill arbeta i Grekland. Slutligen arbetar det för att främja kännedomen om finsk kultur i Grekland och grekisk kultur i Finland.

Finlands Athen-institut är inhyst i en nyklassisk byggnad i Athens centrum, söder om Akropolis. Alldeles i närheten ligger också de övriga nordiska ländernas, Australiens, Nederländernas och Italiens institut.PERSONAL

Institutets verksamhet leds av dess direktor och assistent, som väljs för tre år i taget. Båda är forskare som ägnar sig åt något av de ämnen som hör till institutets verksamhetsfält. Till personalen i institutet hör dessutom en amanuens, en kordinator och praktikanter. I Koroneoshuset arbetar därtill en kontorsansvarig och en lokalvårdare.

Direktor

Petra Pakkanen

director@finninstitute.gr

Forskningslektor

Antti Lampinen

lampinen@finninstitute.gr

Amanuens

Maria Gourdouba

memigour@finninstitute.gr

office@finninstitute.gr

Koordinator

Vasiliki Katsantoni

koroneos@finninstitute.gr

Må: 9-16

Ons: 9-16

To: 9-12

Praktikant(er)

Henna Ala-Lehtimäki

edufi@finninstitute.gr

Praktikanter 1996 –

Lokalvårdare

Kamila Kiriakis


KORONEOSHUSET

Koordinator: Vasiliki Katsantoni

Ti: 9-16

To: 13-16

Fre: 9-16

Email: koroneos@finninstitute.gr

Telefon: +306972364995

Fastighetsskötare: Joakim Stavropoulos
Lokalvårdare: Rehema Mutimbwa


PERSONAL 1984 –

Direktorer  1984 –

1.9.1984 – 31.7.1988          Paavo Castrén

1.8.1988 – 31.7.1992          Jaakko Frösén

1.8.1992 – 31.12.1992        Henrik Lilius

1.1.1993 – 31.7.1995          Gunnar af Hällström

1.8.1995 – 31.7.1997          Kirsti Simonsuuri

1.8.1997 – 31.7.2000          Olli Salomies

1.8.2000 – 31.7.2004          Leena Pietilä-Castrén

1.8.2004 – 31.12.2007        Björn Forsén

1.1.2008 – 30.6.2013          Martti Leiwo

1.9.2013 – 31.12.2017        Jari Pakkanen

1.1.2018 – 31.12.2020       Björn Forsén

1.1.2021 – Petra Pakkanen

Assistenter 1990 – 2014

1.8.1990 – 31.10.1993        Martti Leiwo

1.1.1994 – 31.7.1997          Petra Pentikäinen [Pakkanen]

1.8.1997 – 31.8.2000          Jari Pakkanen

1.9.2000 – 30.9.2000          Petra Pakkanen

1.10.2000 – 31.7.2003        Marjaana Vesterinen

1.8.2003 – 31.12.2006        Esko Tikkala

1.1.2007 – 31.12.2010        Vesa Vahtikari

1.1.2011 – 31.12.2014        Saara Kauppinen

Forskningslektorer 2015 –

1.1.2015 – 30.6.2018     Vesa Vahtikari

1.7.2018 –                       Antti Lampinen

Sekreterare/kontorsansvarig

1.2.1985 – 31.3.2023      Maria Martzoukou

Forsknings- och kontorsbiträde/Amanuens

2000 –                             Maria Gourdouba

Övrig personal 1984 –

1984 – 2003                     Koula Papandreou

1992 – 2006                     Olga Papadatou

1996 –                               Joakim Stavropoulos

2000 -2022                     Leena Katsantoni

2002 – 2004                     Toula Protonotariou

2004 –                               Kamila Kiriakis

2018 – 2019                     Sebastian BoulterBIBLIOTEK


NORDISKA BIBLIOTEKET

Det Nordiska Biblioteket, som grundades 1995, administreras gemensamt av Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges respektive institut i Athen. Dess bokbestånd uppgår till omkring 40 000 volymer med anknytning till det antika Grekland. Biblioteket, som är beläget i samma kvarter som Finlands Athen-institut, riktar sig främst till nordiska forskare och studeranden.

Jens Mangerud verkar som huvudbibliotekarie och Patrick Talatas som bibliotekarie.

Sök i bibliotekets samlingar

Öppethållningstider

Måndag-fredag kl. 9.00–19.00
Adress: Kavalloti 7, GR-11742 Aten
Tel: +30 210 9249210
Fax: +30 210 9216487
http://www.norlib.gr
library@norlib.gr


FINALNDS ATHEN-INSTITUTS EGET HANDBIBLIOTEK

I institutet finns det dessutom ett litet handbibliotek omfattande främst antika auktorers texter, uppslagsverk samt modern skönlitteratur från Finland och Grekland. Bibliotekets kärna består av den framlidne professor Henrik Zilliacus boksamling.