PERSONAL | BIBLIOTEK© Karin Eremia Illustration

Finlands Athen-institut grundades 1984 och är det nästäldsta av Finlands utlandsinstitut. Det är enligt stadgarna ett vetenskapsinstitut med huvuduppgift att bedriva forskning i grekisk arkeologi, filologi, historia och kultur från antiken till nutid. Institutet driver egna forsknings- och arkeologiska fältprojekt, organiserar internationella konferenser och föredrag samt upprätthåller en egen vetenskaplig publikationsserie.

Vid sidan av den vetenskapliga verksamheten har Finlands Athen-institut också som uppgift att organisera introduktionskurser om det antika Grekland samt att generellt hjälpa finska forskningsgrupper, enskilda forskare och studeranden som vill arbeta i Grekland. Slutligen arbetar det för att främja kännedomen om finsk kultur i Grekland och grekisk kultur i Finland.

Finlands Athen-institut är inhyst i en nyklassisk byggnad i Athens centrum, söder om Akropolis. Alldeles i närheten ligger också de övriga nordiska ländernas, Australiens, Nederländernas och Italiens institut.PERSONAL

Institutets verksamhet leds av dess direktor och assistent, som väljs för tre år i taget. Båda är forskare som ägnar sig åt något av de ämnen som hör till institutets verksamhetsfält. Till personalen i institutet hör dessutom en amanuens, en kordinator och praktikanter. I Koroneoshuset arbetar därtill en kontorsansvarig och en lokalvårdare.

Direktor

Petra Pakkanen

director@finninstitute.gr

Forskningslektor

Lassi Jakola

jakola@finninstitute.gr

Amanuens

Maria Gourdouba

memigour@finninstitute.gr

office@finninstitute.gr

Koordinator

Vasiliki Katsantoni

koroneos@finninstitute.gr

Praktikant(er)

Janne Kurvi

edufi@finninstitute.gr

Iida-Lotta Salander

erasmus.finninstitute@gmail.com

Praktikanter 1996 –

Lokalvårdare

Kamila Kiriakis


KORONEOSHUSET

Koordinator: Vasiliki Katsantoni

Mottagningstider på Koroneos:
Tis: 8.30–15.30
Fre: 8.30–15.30
Email: koroneos@finninstitute.gr
Telefon: +30 6946 908887


Fastighetsskötare: Joakim Stavropoulos
Lokalvårdare: Rehema Mutimbwa


PERSONAL 1984

Direktorer  1984 –
1.9.1984 – 31.7.1988Paavo Castrén
1.8.1988 – 31.7.1992Jaakko Frösén
1.8.1992 – 31.12.1992Henrik Lilius
1.1.1993 – 31.7.1995Gunnar af Hällström
1.8.1995 – 31.7.1997Kirsti Simonsuuri
1.8.1997 – 31.7.2000Olli Salomies
1.8.2000 – 31.7.2004Leena Pietilä-Castrén
1.8.2004 – 31.12.2007Björn Forsén
1.1.2008 – 30.6.2013Martti Leiwo
1.9.2013 – 31.12.2017Jari Pakkanen
1.1.2018 – 31.12.2020Björn Forsén
1.1.2021 –Petra Pakkanen
Assistenter 1990 – 2014
1.8.1990 – 31.10.1993Martti Leiwo
1.1.1994 – 31.7.1997Petra Pentikäinen [Pakkanen]
1.8.1997 – 31.8.2000Jari Pakkanen
1.9.2000 – 30.9.2000Petra Pakkanen
1.10.2000 – 31.7.2003Marjaana Vesterinen
1.8.2003 – 31.12.2006Esko Tikkala
1.1.2007 – 31.12.2010Vesa Vahtikari
1.1.2011 – 31.12.2014Saara Kauppinen
Forskningslektorer 2015 –
1.1.2015 – 30.6.2018Vesa Vahtikari
1.7.2018 – 31.10.2023Antti Lampinen
1.11.2023 –Lassi Jakola
Övrig personal
1984 –
1984 – 2003Koula Papandreou
1992 – 2006Olga Papadatou
1996 –Joakim Stavropoulos
2000 – 2022Leena Katsantoni
2002 – 2004Toula Protonotariou
2004 –Kamila Kiriakis
2018 – 2019Sebastian Boulter
2023 –Rehema Mutimbwa
Sekreterare/
Kontorsansvarig
1.2.1985 – 31.3.2023Maria Martzoukou
Amanuens
(förra Forsknings-
och kontorsbiträde)
2000 –Maria Gourdouba
Koordinator
2022 –Vasiliki KatsantoniBIBLIOTEK

NORDISKA BIBLIOTEKET

Det Nordiska Biblioteket, som grundades 1995, administreras gemensamt av Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges respektive institut i Athen. Dess bokbestånd uppgår till omkring 40 000 volymer med anknytning till det antika Grekland. Biblioteket, som är beläget i samma kvarter som Finlands Athen-institut, riktar sig främst till nordiska forskare och studeranden.

Patrick Talatas verkar som huvudbibliotekarie och Antti Lampinen som akademisk bibliotekarie.

Sök i bibliotekets samlingar

Öppethållningstider

Måndag-fredag kl. 9.00–19.00
Adress: Kavalloti 7, GR-11742 Aten
Tel: +30 210 9249210
Fax: +30 210 9216487
Hemsidan
library@norlib.gr


FINLANDS ATHEN-INSTITUTS EGNA HANDBIBLIOTEK

I institutet finns det dessutom ett litet handbibliotek omfattande främst antika auktorers texter, uppslagsverk samt modern skönlitteratur från Finland och Grekland. Bibliotekets kärna består av den framlidne professor Henrik Zilliacus boksamling.