Finlands Athen-institut har sedan 1999 organiserat regelbundet återkommande introduktionskurser om det antika Grekland. Från 2006 till 2009 organiserade vi kursen i samarbete med Finlands Rom-institut under namnet introduktionskurs om det antika Grekland och Rom. Efter 2010 koncentrerar sig vår introduktionskurs åter på Grekland.

Institutet organiserar också undervisning i arkeologisk dokumentation i samband med sina fältprojekt.

Förutom egen kursverksamhet bistår institutet i möjligaste mån kurser och exkursioner som organiseras av andra finska vetenskapsinstitutioner. Institutet har t.ex. bidragit till organiserandet av kurser i klassisk filologi, historia, arkeologi, filosofi, litteratur, teatervetenskap samt nygrekiska.