Suomen Ateenan-instituutin ystävistä

Otin hiljattain vastaan Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry:n sihteerin tehtävät ja vähitellen olen perehtynyt yhdistyksen toimintaan hieman toisesta näkökulmasta. Sihteerin ominaisuudessa olen muun muassa tutustunut yhdistyksen sähköiseen viestintään kotisivujen  ja yhdistyksen Facebook-sivujen päivittämisen myötä. Ehdottomasti mieluisinta on kuitenkin viestintä yhdistyksen jäsenten ja uusien jäsenten kanssa, aktiiviseen jäsenpalautteeseen vastaaminen, sekä henkilökohtaiset tapaamiset esitelmätilaisuuksissa. Tehtävään päädyin edeltävän sihteerin FM Laura Ahonsiirtyessä tutkimusvapaalle valmistelemaan väitöskirjaansa.

Suomen Ateenan-instituutin ystävät r.y.:n logo.

Hopeinen tetradrakhma, Pallas Athene. 
   Ateena n. 440 eKr. Yhdistyksen logon esikuva.                  

Yhdistyksen sihteerin työt ovat monipuoliset, sillä Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry:n tavoitteena on levittää kiinnostusta kreikkalaisen antiikin ja Bysantin sekä nyky-Kreikan kulttuuriin ja historiaan. Yhdistyksen hallituksen kokouksissa pohditaankin usein, miten tätä tehtävää voidaan edistää mahdollisimman monipuolisesti. Yhdistys perustettiin jo vuonna 1986 ja syksyllä 2016 vietetään yhdistyksen 30-vuotisjuhlia. Yhdistyksen tehtävänä on myös tukea ja tehdä tunnetuksi Suomen Ateenan-instituuttia ja sen piirissä suoritettavaa tutkimustyötä. Lisäksi toimimme yhteistyössä Villa Lanten ystävät ry:n ja Lähi-idän instituutin ystävät ry:n kanssa Välimeren alueen kulttuurien kiinnostuksen levittämiseksi. Ystäväyhdistykset vuorottelevat Mare Nostrum –yhteistilaisuuden järjestämisvuorossa. Ateenan-instituutin ystävät ry järjestää sekä Helsingissä että muualla Suomessa sen painopisteisiin sopivia esitelmätilaisuuksia. Syksyllä 2015 varmistuneet esitelmätilaisuudet ovat Helsingissä. Lokakuussa (5.10.) yhdistyksen puheenjohtaja FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola esitelmöi aiheenaan Anatolian ja Armenian keskiaikaiset kirkot ja luostarit. Marraskuussa (9.11.) valmistellaan yhdistyksen syksyn matkaa, kun FM Maarit Nieminen esitelmöi aiheenaan Bysanttilainen Ateena. Molemmat tilaisuudet järjestetään Tieteiden talolla klo 18 salissa 505 (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki).

Kapnikarean kirkko, Ateena n. 1050-luku.

Yhdistys pyrkii vuosittain myös järjestämään jäsenmatkan. Yhdistyksen ja El-Ve Toursin yhteistyönä järjestämälle kaupunkilomalle Ateenassa 11.–15.11.2015 ilmoittautui toukokuun määräpäivään mennessä viisitoista innokasta matkalaista. Matkan teema on Bysanttilainen Ateena kulttuurin ja Sibeliuksen merkeissä. Matkaohjelmaan lukeutuvat muun muassa museovierailu Benaki-museossa sekä Bysanttilaisessa museossa ja tutustumista Ateenan keskustan bysanttilaisiin kirkkoihin. Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi matkalaiset pääsevät kuuntelemaan vielä Theocharakis-säätiöön Sibelius-konserttia.
Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuilla, joilla kustannetaan osittain mm. kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Helikon.Jäsenmaksuilla kartutetaan myös väitöskirjatyöhön vuosittain myönnettävää stipendiä. Tänä vuonna 3500 euron stipendi myönnettiin FM Mikko Suhalle. Stipendirahastoa kartutetaan myös jäsenmatkojen yhteydessä.

Hadrianuksen portti Ateenassa talvella 2011.

Kurssilaiset Laura Aho, Maiju Akkanen sekä 
Jens Nilsson ansaitulla lepotauolla.

Tutustuin itse Ateenan-instituutin toimintaan viitisentoista vuotta sitten aloitellessani klassillisen filologian opintojani Helsingin yliopistossa. Ystäväyhdistyksen toiminnan ja Helikonin kautta instituutin tieteellinen toiminta tuli tutuksi.  Erilaiset esitelmät ja esitelmöitsijät kiinnostivat uutta opiskelijaa. Minulla on ollut myös mahdollisuus tutustua instituutin tieteelliseen toimintaan ja sen henkilökuntaan Ateenassa, sillä osallistuin vuonna 2011 ensimmäistä kertaa Kreikassa järjestettävään klassillisen arkeologian syventävien opintojen intensiivikurssille yhdessä kolmen muun innokkaan opiskelijan kanssa. Kurssi oli tarkoitettu pro gradua valmisteleville perustutkinto-opiskelijoille että jatko-opiskelijoille. Kurssin johtajana toimi dos. yliopistonlehtori Leena Pietilä-Castrén. Asuimme Ateenan-instituutin asuntolassa, Koroneos-talossa, ja työskentelimme Pohjoismaisen kirjaston tiloissa. Vierailimme museoissa, teimme kävelyretkiä Ateenassa ja sen lähiympäristössä tutustuen juuri Kreikan arkeologiaan. Lisäksi kävimme tieteellisten instituuttien esitelmätilaisuuksissa. Tapasin kurssin kuluessa tunnettuja tutkijoita ja sain itsekin uutta näkökulmaa valmisteilla olevaan omaan väitöskirjaani. Intensiivikurssi järjestettiin Helsingin yliopiston klassillisen arkeologian oppiaineen ja Suomen Ateenan-instituutin yhteistyönä, ja se tiivisti yhteistyötä Ateenan instituutin kanssa.
Yhdistyksen Facebook-sivut: www.facebook.com/ateenanystavat
Katja Varakas