TIEDE | HAKUTelepART-LIIKKUVUUSAPURAHA TIETEEN TEKIJÖILLE

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien vuodesta 2016 toiminut liikkuvuusohjelma TelepART laajennettin vuonna 2020 myös tieteen puolelle, jolloin Suomen Ateenan-instituuttikin liittyi mukaan. Ohjelman tarkoituksena on edistää esittävien taiteilijoiden sekä tutkijoiden mahdollisuuksia matkustaa ja esiintyä kansainvälisesti; TelepART-ohjelma toimii kymmenen kulttuuri- ja tiedeinstituutin koordinoimana 48 kohdemaassa. Hakemuksille jatkuvasti auki olevaa ohjelmaa rahoittavat Jenny ja Antti Wihurin säätiö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

TelepARTin aloitti Suomen Benelux-instituutti reaktiona kyselyyn, jonka se teetti suomalaisten esittävien taiteiden kansainvälistymisen esteistä Benelux-maissa. Vastauksista kävi ilmi, että alueen tapahtumajärjestäjät pitivät suurimpana haasteena suomalaisten esiintyjien matka- ja majoituskulujen kattamista. Toisin sanoen Suomen maantieteellinen etäisyys oli merkittävä este kansainvälisten työtilaisuuksien toteutumiselle. Neljän toimintavuotensa aikana TelepART on vahvistanut poikkeuksellisen tehokkaasti suomalaisen taiteilijoiden ja tutkijoiden kansainvälistä verkostoitumista ja urakehitystä. Instituuttien seurannan mukaan TelepARTin kautta myönnetty tukipanos on nelinkertaistunut suomalaisten taiteilijoiden esiintymispalkkioissa ja uusissa työtilaisuuksissa kohdealueilla. 

“TelepART on kenties Suomen ketterin apuraha. Verkkopohjainen haku on jatkuva, ja hakija saa tukipäätöksen aina kahden viikon sisällä. Tämä mahdollistaa tarttumisen kansainvälisiin työtilaisuuksiin, jotka aukenevat usein lyhyellä varoitusajalla”.

Suomen Lontoon-instituutin johtaja Emilie Gardberg


TelepART TIEDE

TelepART Tiede on tarkoitettu uransa alku- ja keskivaiheilla oleville tutkijoille; Suomen Ateenan-instituutti haluaa tukea sen avulla erityisesti nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia esitellä tutkimustaan kansainvälisesti. Sitä voi hakea ilman erillisiä hakuaikoja Suomesta Kreikkaan suuntautuvien työmatkojen matka- ja majoituskulujen kattamiseen. Apurahat ovat kokoluokaltaan maksimissaan tuhat euroa. Päivärahoja, ateriointikuluja jne. ei voida sisällyttää kuluihin.

Tieteen TelepARTia voivat hakea tutkijat kaikilta tieteenaloilta, kunhan he voivat osoittaa olevansa aktiivisessa roolissa – esimerkiksi puhujana, posterin pitäjänä, komitean jäsenenä, tai kommentaattorina – Kreikassa järjestettävässä akateemisessa tapahtumassa, seminaarissa tai konferenssissa, jonne hänen paperinsa, esityksensä tai mukanaolonsa on jo hyväksytty. Akateemisessa tapahtumassa tulee olla myös osallistujia ainakin kahdesta maasta.

Hakijoiden tulee osoittaa projektinsa korkea tutkimuksellinen taso ja sen laadullinen ja määrällinen vaikutus Suomen ja Kreikan väliseen akateemiseen vuorovaikutukseen. Suomen Ateenan-instituutti tekee apurahapäätökset. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kahden viikon kuluessa hakemuksen menestyksellisestä jättämisestä.HAKU

TelepART-rahoitus on auki hakemuksille kautta vuoden: päätökset tehdään kahden viikon kuluessa hakemuksen menestyksellisestä jättämisestä.

Lisätietoja TelepART-liikkuvuusapurahasta sekä hakulomake löytyvät täältä, minkä lisäksi kysymyksiä voi esittää suoraan Suomen Ateenan-instituutille sähköpostiin jakola@finninstitute.gr tai numeroon +30 697 889 5302. 

Liikkuvuusrahoituksen ehdot löytyvät oheisesta PDF-tiedostosta.

TelepART:in puitteissa järjestettyjä tapahtumia toivotaan mainostettavan sosiaalisessa mediassa hasthtagilla #telepart