Kreikan lain mukaan Suomen Ateenan-instituutilla on tieteellisenä instituuttina arkeologisen koulun status ja siten mahdollisuus arkeologisten kenttätöiden suorittamiseen Kreikassa.

Instituutin ensimmäiset kaivaukset aloitettiin Arja Karivierin johdolla Arethousassa, Pohjois-Kreikassa vuonna 1999, ja varsinainen kenttätyövaihe jatkui aina vuoteen 2002. Kaivausten kohteena oli Paliambelan varhaiskristillinen kirkko. Instituutin toinen projekti toimi Jari Pakkasen johdolla vuosina 2000 ja 2001 Länsi-Kreikan Stratoksessa. Sen tavoitteena oli laatia Zeuksen temppelin korkeusrekonstruktio temppelin uudelleen mittauksen pohjalta. Tätä seurasi vuonna 2003 alkanut ja edelleen jatkuva Erkki Sirosen johtama Kreikan roomalaisaikaisia epigrammeja tutkiva jatkokoulutusprojekti. Vuonna 2004 käynnistyi puolestaan Björn Forsénin johtamana Thesprotiassa sijaitsevan Kokytos-joen laakson menneisyyttä tutkiva monitieteinen hanke, jonka tavoitteena on kirjoittaa laakson historia kivikaudelta nykyaikaan asti. Rahoitus instituutin kenttätöihin tulee pääasiassa instituutin ulkopuolelta, eri säätiöiden tahoilta.

Ennen instituutin omia kenttätyöprojekteja suomalaisia tutkijoita hankki kenttätyökokemusta osallistumalla instituutin kautta muun muassa kreikkalaisten sekä Norjan ja Ruotsin instituuttien johtamille kaivauksille ja inventointitutkimuksiin. Pohjoismaisesta yhteistyöstä esimerkkinä mainittakoon Jeannette Forsénin johtama, Ruotsin instituutin alaisuudessa toiminut Asean Agios Eliaksen temppelin kaivausprojekti Peloponnesoksella. Tähän vuonna 1997 järjestettyyn hankkeeseen osallistui tutkijoita Norjasta, Ruotsista ja Suomesta.

Käynnissä olevat kenttätutkimukset

Thesprotia Expedition

A Regional, Interdisciplinary Survey Project in Northwestern Greece The Thesprotia Expedition is an interdisciplinary project that combines archaeology, geology, and history with the aim of writing the diachronic history of one part of Thesprotia in Epirus,...

lue lisää

Agia Paraskevi of Arachamitai

The aim of this work was to clarify the date and function of the site. The preliminary results indicate the existence of a small sanctuary dating to between the mid-sixth and late first century BC.

lue lisää

Kyllene Harbour Project

The Kyllene Harbour Project was initiated in 2007, and the survey has been continued in 2008 and 2009. It is an interdisciplinary study of the coastal and underwater remains of an ancient naval base and Frankish harbour, and it is conducted as a synergasia between the Ephorate of Underwater Antiquities and the Finnish Institute at Athens with the co-operation of the Sixth Ephorate of Byzantine Antiquities at Patras.

lue lisää

Aiempi tutkimus

Paliambelan varhaiskristillisen kirkon kaivaukset

Instituutin ensimmäinen arkeologinen kaivauskohde, Arethousan Paliambelan varhaiskristillinen kirkko sijaitsee Pohjois-Kreikassa, noin 100 kilometriä Thessalonikista itään ja noin 20 kilometriä muinaisesta Amfipoliksesta länteen.

Stratoksen Zeuksen temppelin korkeusrekonstruktio

Länsi-Kreikan Stratoksessa, nykyisen Agrinionin lähellä sijaitseva ja osittain keskeneräiseksi jäänyt Zeuksen temppeli on yksi tärkeimmistä kyseisen siirtymäkauden monumentaali-temppeleistä.

Kreikan roomalaisaikainen kivirunous

Tutkimus selvittää Ateenan ja sitä ympäröivän Attikan sekä muun Kreikan kiveen kaiverretun epigrammirunouden kehitysvaiheita ja pyrkii valaisemaan kreikkalaista yhteiskuntaa ja kulttuurielämää Rooman keisariajalla.

Muu tutkimus

The Final Pagan Renaissance of Athens, AD 267 – 529

1985 – 1988

Paavo Castrén, Risto Aikonen, Arja Karivieri, Julia Burman, Vappu Pyykkö, Gunnar af Hällström, Erkki Sironen

 

Hellenistic Athens, 323-30 B.C

1988 – 1992

Jaakko Frösén, Mika Hakkarainen, Kenneth Lönnqvist, Tuula Korhonen, Minna Lönnqvist, Martti Leiwo, Petra Pentikäinen, Tiina Purola, Erja Salmenkivi

 

Dionysius the Areopagite in History and Legend

1993 – 1995

Gunnar af Hällström, Jeanette Lindblom, Markku Nikulin, Eino Palin, Leena Mari Peltomaa, Hanna-Riitta Toivanen

 

Mythical Bodies: Greek Myths and European Thought

1995 – 1998

Kirsti Simonsuuri, Outi Alanko-Kahiluoto, Risto Heikkinen, Kalle Kuusimäki, Martti-Tapio Kuuskoski, Mikael Olin, Anna

Pietiläinen, Anne Siikaluoma-Tervonen, Leena Viitaniemi

 

Late Classical and Hellenistic Heroa

2000 – 2004

Leena Pietilä-Castrén, Mari Mikkola, Mikko Suoninen, Tiina Tuukkanen, Hanne Wikström

 

August Myhrberg and North-European Philhellenism: Building the Myth of a Hero

Petra Pakkanen

 

The Image of Finland in the Greek Press during the Winter War of 1939 – 1940

Kira Kaurinkoski, Maria Martzoukou, Maria Gourdouba

 

Konferenssit & esitelmät

Suomen Ateenan-instituutin tieteellisen toiminnan yhtenä tärkeänä tehtävänä on järjestää kansainvälisiä konferensseja ja luentoja. Osa konferenssien esitelmistä on julkaistu myöhemmin instituutin sarjassa. Instituutin esitelmistä mainittakoon vuosittain järjestettävä Johannes Sundwall -luento sekä vuodesta 2005 lähtien yhteistyössä Alankomaiden ja Kanadan instituuttien kanssa järjestetty seminaarisarja Archaeological Survey Meetings, johon kuuluu vuosittain 4 – 6 esitelmätilaisuutta.  Instituutti tukee ja auttaa myös muiden suomalaisten tiedeinstituutioiden Ateenassa organisoimia tutkijatapaamisia.

Suomen Ateenan-instituutin järjestämät kansainväliset konferenssit (osittain yhteistyössä muiden kanssa)

Ancient Medicine 4. – 10.10.1986
Ancient Technology 30.3. – 4.4.1987
Roman Onomastics 17.9.1990
National Themes in Greek and Finnish Music 4. – 5.5.1992
Roman Onomastics in the Greek-speaking Provinces: Social and Political Aspects 7. – 9.9.1993
Athens in the Sixth Century AD 18. – 19.5.1994
The Pnyx in the History of Athens 7. – 9.10.1994
Greek and Roman Religions According to the Church Fathers 17. – 18.5.1995
The Writing Woman: Ritual and Religious
Perspectives 21. – 22.5.1997
Recent Research in Arcadia 27. – 28.1.1998
The Greek East in the Roman Context 21. – 22.5.1999
Scribes, Language and Textual Tradition 25.1.2001
The Eastern Mediterranean in the Late Antiquity
and Early Byzantine Periods 24.1.2003
Thesprotian Colloquium 12. – 13.5.2006
Experience of Empire – Responses
from the Provinces 19. – 21.6.2006
Langnet seminar 1. – 4.10.2008
International workshop – Defining and Interpreting Ancient Greek Cult Deposits 24. – 27.10.2008
Colloquium – Life is a (Greek) Tragedy II 9. – 10.2.2009
Colloquium – Styles of Political Theorizing: Exploring Concepts and Rhetorical Practices in History 19. – 20.2.2009
Colloquium – Variation and Change in Greek and Latin. Problems and Methods 17. – 20.9.2009
International Conference – The Ottoman Past in the Balkan Present: Music and Mediation 30.9. – 2.10.2010

 

Archaeological Survey Meetings

Yannis Lolos (University of Thessaly), The Sikyon Project: the challenges of an intensive urban survey. 1.12.2005
Nikolaos Efstratiou (Aristoteleio Univeristy of Thessaloniki), Exploring two contrasting landscapes in Greece: lowland Thrace and highland Grevena. 20.2.2006
David Pettegrew (Ohio State University), The new breed of hyper-intensive survey: a case study from the Eastern Korinthia. 10.5.2006
Gert Jan van Wijngaarden (Netherlands institute in Athens), The Zakynthos Archaeology Project. 23.10.2006
Georgia Kokkorou-Alevras (University of Athens) and Konstantinos Kopanias (German Archaeological Institute), Επιφανειακή Έρευνα στον Αρχαίο Δήμο των Αλασαρνιτών (σύγχρ. Καρδάμαινα) στην Κω. 27.11.2006
John Bintlif (Leiden University), Regional Field Survey in Greece – A Short History and a Review of its Strengths and Weaknesses for Writing History. 25.1.2007
Kostas Sbonias (Ionian University), Surveying in a Mountainous Landscape. Vrysinas on Western Crete as a Case Study. 13.2.2007
Timothy E. Gregory (Ohio State University), The Australian Paliochora-Kythera Archaeological Survey: A Low-Impact, Long-Term Experience in Archaeological Investigation. 30.4.2007

Johannes Sundwall -luennot

 

Jack L. Davis (University of Cincinnati), Remembering and Forgetting Nestor: Pylian Pasts Pluperfect? 8.11.2006

Robin Osborne (University of Cambridge), How the Gauls Broke the Frame: A Hellenistic Revolution in Theology on the Athenian Acropolis. 30.11.2007

Lorna Hardwick (Open University), Ancient and Modern Societies in Dialogue: the Role of Greek Drama. 19.11.2009

Cynthia W. Shelmerdine (University of Texas at Austin), Mycenaean Scribes and Literacy. 18.11.2010

Mark Janse (Ghent University), The Cappadocians and their Languages, 1911 BC – AD 2011. 15.11.2011

Prof. Joseph Maran (University of Heidelberg), Gods and Rulers in Mycenean Citadels: a Very Special Relationship 14.11.2013

Prof. A. Bernard Knapp, Bronze Age Trade in the Aegean and Eastern Mediterranean: The Case of Maritime Transport Containers 6.11.2014

Prof. Olga Palagia (University of Athens), The Sculpture from the sanctuary of Apollo Amyklaios in Sparta. 5.11.2015

Dr. Stephen Lambert (Cardiff University), Demokrates the democrat? 24.11.2016