Kreikan lain mukaan Suomen Ateenan-instituutilla on tieteellisenä instituuttina arkeologisen koulun status ja siten mahdollisuus arkeologisten kenttätöiden suorittamiseen Kreikassa.

Instituutin ensimmäiset kaivaukset aloitettiin Arja Karivierin johdolla Arethousassa, Pohjois-Kreikassa vuonna 1999, ja varsinainen kenttätyövaihe jatkui aina vuoteen 2002. Kaivausten kohteena oli Paliambelan varhaiskristillinen kirkko. Instituutin toinen projekti toimi Jari Pakkasen johdolla vuosina 2000 ja 2001 Länsi-Kreikan Stratoksessa. Sen tavoitteena oli laatia Zeuksen temppelin korkeusrekonstruktio temppelin uudelleen mittauksen pohjalta. Tätä seurasi vuonna 2003 alkanut ja edelleen jatkuva Erkki Sirosen johtama Kreikan roomalaisaikaisia epigrammeja tutkiva jatkokoulutusprojekti. Vuonna 2004 käynnistyi puolestaan Björn Forsénin johtamana Thesprotiassa sijaitsevan Kokytos-joen laakson menneisyyttä tutkiva monitieteinen hanke, jonka tavoitteena on kirjoittaa laakson historia kivikaudelta nykyaikaan asti. Rahoitus instituutin kenttätöihin tulee pääasiassa instituutin ulkopuolelta, eri säätiöiden tahoilta.

Ennen instituutin omia kenttätyöprojekteja suomalaisia tutkijoita hankki kenttätyökokemusta osallistumalla instituutin kautta muun muassa kreikkalaisten sekä Norjan ja Ruotsin instituuttien johtamille kaivauksille ja inventointitutkimuksiin. Pohjoismaisesta yhteistyöstä esimerkkinä mainittakoon Jeannette Forsénin johtama, Ruotsin instituutin alaisuudessa toiminut Asean Agios Eliaksen temppelin kaivausprojekti Peloponnesoksella. Tähän vuonna 1997 järjestettyyn hankkeeseen osallistui tutkijoita Norjasta, Ruotsista ja Suomesta.

Käynnissä olevat kenttätutkimukset

Thesprotia Expedition

A Regional, Interdisciplinary Survey Project in Northwestern Greece The Thesprotia Expedition is an interdisciplinary project that combines archaeology, geology, and history with the aim of writing the diachronic history of one part of Thesprotia in Epirus,...

lue lisää

Agia Paraskevi of Arachamitai

The aim of this work was to clarify the date and function of the site. The preliminary results indicate the existence of a small sanctuary dating to between the mid-sixth and late first century BC.

lue lisää

Kyllene Harbour Project

The Kyllene Harbour Project was initiated in 2007, and the survey has been continued in 2008 and 2009. It is an interdisciplinary study of the coastal and underwater remains of an ancient naval base and Frankish harbour, and it is conducted as a synergasia between the Ephorate of Underwater Antiquities and the Finnish Institute at Athens with the co-operation of the Sixth Ephorate of Byzantine Antiquities at Patras.

lue lisää

Aiempi tutkimus

Paliambelan varhaiskristillisen kirkon kaivaukset

Instituutin ensimmäinen arkeologinen kaivauskohde, Arethousan Paliambelan varhaiskristillinen kirkko sijaitsee Pohjois-Kreikassa, noin 100 kilometriä Thessalonikista itään ja noin 20 kilometriä muinaisesta Amfipoliksesta länteen.

Stratoksen Zeuksen temppelin korkeusrekonstruktio

Länsi-Kreikan Stratoksessa, nykyisen Agrinionin lähellä sijaitseva ja osittain keskeneräiseksi jäänyt Zeuksen temppeli on yksi tärkeimmistä kyseisen siirtymäkauden monumentaali-temppeleistä.

Kreikan roomalaisaikainen kivirunous

Tutkimus selvittää Ateenan ja sitä ympäröivän Attikan sekä muun Kreikan kiveen kaiverretun epigrammirunouden kehitysvaiheita ja pyrkii valaisemaan kreikkalaista yhteiskuntaa ja kulttuurielämää Rooman keisariajalla.

Muu tutkimus

The Final Pagan Renaissance of Athens, AD 267 – 529

1985 – 1988

Paavo Castrén, Risto Aikonen, Arja Karivieri, Julia Burman, Vappu Pyykkö, Gunnar af Hällström, Erkki Sironen

 

Hellenistic Athens, 323-30 B.C

1988 – 1992

Jaakko Frösén, Mika Hakkarainen, Kenneth Lönnqvist, Tuula Korhonen, Minna Lönnqvist, Martti Leiwo, Petra Pentikäinen, Tiina Purola, Erja Salmenkivi

 

Dionysius the Areopagite in History and Legend

1993 – 1995

Gunnar af Hällström, Jeanette Lindblom, Markku Nikulin, Eino Palin, Leena Mari Peltomaa, Hanna-Riitta Toivanen

 

Mythical Bodies: Greek Myths and European Thought

1995 – 1998

Kirsti Simonsuuri, Outi Alanko-Kahiluoto, Risto Heikkinen, Kalle Kuusimäki, Martti-Tapio Kuuskoski, Mikael Olin, Anna

Pietiläinen, Anne Siikaluoma-Tervonen, Leena Viitaniemi

 

Late Classical and Hellenistic Heroa

2000 – 2004

Leena Pietilä-Castrén, Mari Mikkola, Mikko Suoninen, Tiina Tuukkanen, Hanne Wikström

 

August Myhrberg and North-European Philhellenism: Building the Myth of a Hero

Petra Pakkanen

 

The Image of Finland in the Greek Press during the Winter War of 1939 – 1940

Kira Kaurinkoski, Maria Martzoukou, Maria Gourdouba

 

Konferenssit & esitelmät

Suomen Ateenan-instituutin tieteellisen toiminnan yhtenä tärkeänä tehtävänä on järjestää kansainvälisiä konferensseja ja luentoja. Osa konferenssien esitelmistä on julkaistu myöhemmin instituutin sarjassa. Instituutin esitelmistä mainittakoon vuosittain järjestettävä Johannes Sundwall -luento. Instituutti tukee ja auttaa myös muiden suomalaisten tiedeinstituutioiden Ateenassa organisoimia tutkijatapaamisia.

Suomen Ateenan-instituutin järjestämät kansainväliset konferenssit (osittain yhteistyössä muiden kanssa)

 

Ancient Medicine 4. – 10.10.1986

Ancient Technology 30.3. – 4.4.1987

Roman Onomastics 17.9.1990

National Themes in Greek and Finnish Music 4. – 5.5.1992

Roman Onomastics in the Greek-speaking Provinces: Social and Political Aspects 7. – 9.9.1993

Athens in the Sixth Century AD 18. – 19.5.1994

The Pnyx in the History of Athens 7. – 9.10.1994

Greek and Roman Religions According to the Church Fathers 17. – 18.5.1995

The Writing Woman: Ritual and Religious Perspectives 21. – 22.5.1997

Recent Research in Arcadia 27. – 28.1.1998

The Greek East in the Roman Context 21. – 22.5.1999

Scribes, Language and Textual Tradition 25.1.2001

The Eastern Mediterranean in the Late Antiquity and Early Byzantine Periods 24.1.2003

Thesprotian Colloquium 12. – 13.5.2006

Experience of Empire – Responses from the Provinces 19. – 21.6.2006

Langnet seminar 1. – 4.10.2008

International workshop – Defining and Interpreting Ancient Greek Cult Deposits 24. – 27.10.2008

Colloquium – Life is a (Greek) Tragedy II 9. – 10.2.2009

Colloquium – Styles of Political Theorizing: Exploring Concepts and Rhetorical Practices in History 19. – 20.2.2009

Colloquium – Variation and Change in Greek and Latin. Problems and Methods 17. – 20.9.2009

International Conference – The Ottoman Past in the Balkan Present: Music and Mediation 30.9. – 2.10.2010

Workshop – Greek Building Projects 23. – 24.5.2014

Colloquium – Gestures and Performances in Ancient and Medieval Greek Art and Literature (organised by the Finnish Institute at Athens and the Byzantine Society of Finland) Helsinki 30.10.2015

Conference – The Greek Apologists of the Second Century (organized by Åbo Akademi University and the Finnish Institute at Athens) 19. – 22.10.2016

Conference – ARISTOTLE – Timeless and Scientifically Timely (organized by the Academy of Athens, the Centre for Historical Ontology and the Finnish Institute at Athens) Main Building of the Academy of Athens 14. – 17.1.2017

Workshop – Act of the Scribe: Interfaces Between Scribal Work and Language Use (organized by a project funded by the Academy of Finland: ”Act of the Scribe: Transmitting Linguistic Knowledge and Scribal Practices in Graeco-Roman Antiquity”) 6. – 8.4.2017

Colloquium – PERI ΗΠΕΙΡΟΥ – Northwestern Greece from the Hellenistic to the Byzantine Period (organised by the Finnish Institute at Athens and the Byzantine Society of Finland) Helsinki 22. – 23.5.2017

 

 

Johannes Sundwall -luennot

 

Jack L. Davis (University of Cincinnati), Remembering and Forgetting Nestor: Pylian Pasts Pluperfect? 8.11.2006

Robin Osborne (University of Cambridge), How the Gauls Broke the Frame: A Hellenistic Revolution in Theology on the Athenian Acropolis. 30.11.2007

Lorna Hardwick (Open University), Ancient and Modern Societies in Dialogue: the Role of Greek Drama. 19.11.2009

Cynthia W. Shelmerdine (University of Texas at Austin), Mycenaean Scribes and Literacy. 18.11.2010

Mark Janse (Ghent University), The Cappadocians and their Languages, 1911 BC – AD 2011. 15.11.2011

Prof. Joseph Maran (University of Heidelberg), Gods and Rulers in Mycenean Citadels: a Very Special Relationship 14.11.2013

Prof. A. Bernard Knapp, Bronze Age Trade in the Aegean and Eastern Mediterranean: The Case of Maritime Transport Containers 6.11.2014

Prof. Olga Palagia (University of Athens), The Sculpture from the sanctuary of Apollo Amyklaios in Sparta. 5.11.2015

Dr. Stephen Lambert (Cardiff University), Demokrates the democrat? 24.11.2016