Suomen Ateenan-instituutti on vuonna 1984 perustettu tiedeinstituutti, jonka päätehtävänä on harjoittaa ja edistää Kreikan arkeologian, historian, kielen ja kulttuurin tutkimusta aina antiikin ajasta nykypäivään asti.

UUTISET JA TAPAHTUMAT

Ajankohtaista News Tapahtumat

Professori Ada Dialla, ’Russian Philhellenism: Inventing Greece, Reinventing Europe’ sekä paneelikeskustelu

Suomen Ateenan-instituutti toivottaa teidät mitä lämpimimmin tervetulleiksi seuraamaan filhellenismiä tarkastelevaa luentoa ja paneelikeskustelua 9.12.2021 klo 18. Tapahtuma on hybridimuotoinen ja avoin suurelle yleisölle Zoomin kautta. Se kuuluu Suomen Ateenan-instituutin tutkimusprojektiin Other Philhellenisms: Northeastern Perspectives on Slavic and Baltic Philhellenism, joka jatkuu vuonna 2022. Tilaisuuden aloittaa professori Antonia (Ada) Dialla, joka luennoi aiheesta ”Russian Philhellenism: Inventing Greece, Reinventing Europe”, minkä jälkeen neljästä filhellenismin asiantuntijasta koostuva paneeli keskustelee aiheesta, erityisfokuksenaan slaavilaisen, balttilaisen ja pohjoismaisen kulttuuripiirin filhellenismi. Paneeli syventyy teemoihin jotka ovat näissä konteksteissa saaneet toistaiseksi paljon vähemmän tutkimuksellista huomiota osakseen verrattuna muihin Euroopan osiin. Tohtori Ada Dialla on eurooppalaisen historian professori Ateenan taidekorkeakoulun taidehistorian ja taiteen teorian osastolla. Vuosien 2004 ja 2009...
Read More

 

Ajankohtaista News Tapahtumat

Professori Ada Dialla, ’Russian Philhellenism: Inventing Greece, Reinventing Europe’ sekä paneelikeskustelu

Suomen Ateenan-instituutti toivottaa teidät mitä lämpimimmin tervetulleiksi seuraamaan filhellenismiä tarkastelevaa luentoa ja paneelikeskustelua 9.12.2021 klo 18. Tapahtuma on hybridimuotoinen ja...
Read More
Blogi Akropoliin juurelta

Etuoikeutetut maat

Nea Ellas -sanomalehdessä elokuun 20. päivänä vuonna 1916 ilmestynyt artikkeli: Romanovien kaksipäisen kotkan siipien alla ja parin askelen päässä Pietarista...
Read More
Ajankohtaista News Tapahtumat

The Archaeological History of the Mycenaean Palace. Prof. James Wright luennoi prof. Robin Häggin muistoksi 4.-5.11.2021.

Read More
Ajankohtaista News Tapahtumat

Mainalosjuoksu Arkadiassa 17.10.2021

Mainalosjuoksu Arkadiassa Järjestyksessään kolmas Mainalosjuoksu järjestetään Arkadiassa sunnuntaina 17. lokakuuta 2021. Lähtö tapahtuu Arakhamitaista klo 10.30, ja sen n. 15...
Read More
Ajankohtaista

Hae apurahaa inventointiprojektiin!

Suomen Ateenan-instituutin säätiö julistaa haettavaksi 4-5 apurahaa Kreetan saarella 18.-28. marraskuuta 2021 järjestettävää arkeologista inventointiprojektia varten. Kyse on vuonna 2019...
Read More


BLOGI

Akropoliin juurelta – Puheenvuoroja instituutin tutkijoille, opiskelijoille ja vieraille.

SOSIAALINEN MEDIA

Facebook

Kadut alkavat täyttyä valoista ja loppuvuoden tarjoaman levollisuuden lupaus on varmasti monien mielessä kaikkien kiireiden keskellä. Rauhallisen pohdiskelun asialla on myös ’Tutkitun tiedon Throwback Thursday’, joka esittelee Suomen Ateenan-instituutissa tehdyn tieteen kuulumisia, joihin voi rauhassa uppoutua. ’Tutkitun tiedon Throwback Thursday’ sekä moni muu tämän vuoden verkkotapahtumamme kuuluvat Suomen Akatemian, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan toteuttamaan Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 -ohjelmaan. tutkittutieto.fi/mika-on-tutkitun-tiedon-teemavuosi/Tällä kertaa esittelemme teille PMFIA-sarjan (Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens) XXI osan, otsikoltaan Cult Material: From Archaeological Deposits to Interpretation of Early Greek Religion (2015). Julkaisu on artikkelikokoelma, jonka ovat toimittaneet instituutin entinen assistentti (1994-97 ja 2000) ja nykyinen johtaja (2021–) tohtori Petra Pakkanen sekä tohtori Susanne Bocher.Cult Material: From Archaeological Deposits to Interpretation of Early Greek Religion pohjautuu työpajaan ’Defining and Interpreting Ancient Greek Cult Deposits’, joka pidettiin 24.–28. lokakuuta 2008 Olympiassa (Archaia Olympia). Työpajan aikana joukko varhaisen Kreikan kulttikäytäntöihin perehtyneitä asiantuntijoita käsitteli kulttien ja uskontojen tulkintaa teorian ja käytännön näkökulmista, myös arkeologian kontekstissa. Julkaisu on jaettu kahteen temaattiseen osaan. Näistä ensimmäinen koostuu artikkeleista, jotka ottavat teoreettisesti orientoituneen näkökulman kysymyksiin uskonnon, kulttien ja rituaalien merkityksistä perinteisissä arkeologisissa tutkimuksissa. Toisessa osassa puolestaan perehdytään tarkemmin haasteisiin, jotka liittyvät varhaisen Kreikan kulttikäytäntöihin, kun niitä tarkastellaan arkeologisen aineiston kontekstuaalisesta perspektiivistä. Klassillisen arkeologian näkökulmasta keskeisiä teemoja varhaisten kreikkalaisten kulttien käsittelyssä ovat olleet mm. seuraavat kysymykset: kulttikäytäntöjen synty ja spesialisoituminen, paikallisuus ja spatiaalisuus pyhäkköpaikoilla, sekä uskontojen sosiaalinen ja kulttuurillinen rooli varhaisessa Kreikassa siten kuin se näyttäytyy arkeologisen aineiston kautta. Kirjoittajien temaattiset näkökulmat aiheeseen heijastavat kulttitapahtumiin liittyvien kysymysten laajuutta ja samalla kirjoittajien monipuolista otetta aiheeseen. #tttv21 #tutkituntiedonteemavuosi @tttv2021 #TBT #tttv21TBT #ThrowbackThursday #PMFIA #finnishinstituteatathens #fiathens #ateenaninstituutti ENGLISH SUMMARY:Streets have begun to fill up with lights and the holiday season is already beguiling us with its promise of peace and leisure (or research time!) in the midst of all the hustle and bustle. Throwback Thursday also supports the idea of peaceful pondering, and would like to showcase some of the past research conducted at the Finnish Institute at Athens. The institute has teamed up with the framework of 2021 Year of Research-Based Knowledge, organised by the Finnish Ministry of Education and Culture, the Academy of Finland, and the Federation of Finnish Learned Societies. tutkittutieto.fi/…/what-is-the-year-of-research…/This time we present to you the twenty-first part of the PMFIA series (Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens), titled Cult Material: From Archaeological Deposits to Interpretation of Early Greek Religion (2015). The publication has been edited by the erstwhile Assistant Director (1994-97, 2000) and the current Director of the institute (2021–), Dr Petra Pakkanen, and Dr Susanne Bocher.‘Cult Material: From Archaeological Deposits to Interpretation of Early Greek Religion’ is based on the workshop Defining and Interpreting Ancient Greek Cult Deposits, held in 24–28 October 2008 at Archaia Olympia. During the workshop, several experts of the Early Greek cult practices discussed the theory and practice of interpreting cult and religion, and their archaeological context. The publication is divided into two thematic sections. The first of these comprises articles that take a theoretically oriented perspective to questions about the importance of religion, cults, and rituals in traditional archaeological research. The second part examines in more detail the challenges associated with the cult practices of early Greece when viewed from the contextual perspective of archaeological material. From the viewpoint of classical archaeology, the central themes in the treatment of early Greek cults have included issues such as the origins and specialisation of cult practice, locality and spatiality of sanctuary sites, and the social and cultural role of religion in the early Greek context as it is reflected in the archaeological material. The contributors’ thematic perspectives on the topic reflect the broad nature of the issues related to cult events as well as the authors’ diverse approach to the topic. #tttv21 #tutkituntiedonteemavuosi @tttv2021 #TBT #tttv21TBT #ThrowbackThursday #PMFIA #finnishinstituteatathens #fiathens #ateenaninstituutti ... See MoreSee Less
View on Facebook