Apurahahaku arkeologiselle kenttäkaudelle 2021

Suomen Ateenan-instituutin säätiö julistaa haettavaksi 4–5 apurahaa 4–5 viikon mittaisille arkeologisille kaivauksille Thesprotiassa sijaitsevan Photiken roomalaisen kaupungin arkeologista tutkimista varten 19. heinäkuuta 2021 alkaen. Kyse on vuonna 2019 aloitetusta hankkeesta, joka toteutetaan yhteistyössä paikallisten arkeologisten viranomaisten kanssa Björn Forsénin ja Yannis Chouliarasin johdolla. Projektiin haetaan filosofian maistereita tai opiskelujen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita, joilla on aikaisempaa kenttäkokemusta kaivauksilta. Stipendin suuruus on 350 euroa viikossa.

Suomen Ateenan-instituutin säätiö julistaa haettavaksi myös 3–4 apurahaa Arkadiassa sijaitsevan Artemis Lykoatiksen kaivauksen jälkitöitä varten, jotka toteutetaan joko kesällä tai syksyllä 2021. Hakijoilla tulee olla vähintään filosofian maisterin tutkinto tai opintojen on oltava loppuvaiheessa. Aikaisempi kokemus arkeologisesta jälkityöstä, mielellään myös ko. kaivauksista lasketaan eduksi. Stipendin suuruus on 350 euroa viikossa.

Suunniteltujen töiden toteuttaminen riippuu koronapandemian kehityksestä. Vapaamuotoiset hakemukset, joihin tulee liittää hakijan CV, osoitetaan Björn Forsénille (bjorn.forsen@helsinki.fi) viimeistään 16. toukokuuta 2021 mennessä.