Avoimen julkaisemisen projekti etenee

Liikkumisrajoituksista huolimatta Suomen Ateenan-instituutin työ ei osoita laantumisen merkkejä! Eräs vuoden 2020 merkittävä projekti joka voidaan toteuttaa valtaosin etätöinä on instituutin PMFIA-julkaisusarjan (Proceedings and Monographs of the Finnish Institute at Athens) digitoiminen ja saattaminen vapaasti saatavaksi sähköisessä muodossaan avoimen julkaisun kanavien kautta. Sarjan julkaiseminen aloitettiin 1994, ja siinä on ilmestynyt 24 nidettä. 25. volyymi, ’Apologists and Athens’ (toim. Gunnar af Hällström) ilmestyy myöhemmin tänä vuonna. Sarjan eri osien kattamat aiheet antavat hienon läpileikkauksen instituutin piirissä vuosien varrella harjoitetusta tutkimuksesta: käsittelyssä ovat olleet niin arkeologia, ottomaanimusiikki, reseptiotutkimus, kielitiede, filosofia, kuin imperiumin dynamiikkakin – monista muista aiheista puhumattakaan!

Tällä hetkellä avoimen julkaisun projekti etenee siten, että otamme yhteyttä aiempien niteiden kontribuuttoreihin ja pyydämme heidän suostumustaan julkaisemiselle. Tämän lisäksi neuvottelemme digitoinnin yksityiskohdista paikallisen yrityksen kanssa.