Beyond Populism: Filhellenismi, ’Kreikan ystävyys’ ja nationalistinen vapausaate

Suomen Ateenan-instituutin teemana on filhellenismi, ’Kreikan ystävyys’ ja sen vaikutus menneisyydessä ja nykypäivänä. Teema on ajankohtainen tänä vuonna, jolloin Kreikassa juhlitaan laajalti 200 vuotta maan vapaustaistelusta. Petra Pakkanen kertoo filhellenismistä ilmiönä, jota käytettiin useissa Euroopan maissa kansallisen identiteetin rakennusaineena etenkin 1800-luvulla. Näin oli myös Suomessa, jossa Kreikan va-paustaistelu rinnastettiin maan omaan kansallisen heräämisen projektiin ja yleiseen ajatukseen kansakun-nan vapaudesta. Filhellenismi on kuitenkin ilmiö, joka näkyy myös nykypäivän poliittisessa retoriikassa. Omana aikanamme onkin syytä kysyä, onko filhellenismin sisältö muuttunut ja miten se ilmenee nykypäi-vänä, jolloin kansallisvaltiollinen ajattelutapa voi luisua nationalistiseksi ja siten päätyä populistiseen käyt-töön? Näihin kysymyksiin vastaa Ateenan Akatemian jäsen, historiantutkija George Kalpadakis, jota Petra Pakkanen haastattelee esityksen loppuosassa. Luento-osuus on suomeksi ja sitä seuraava kahden tutkijan dialogi tapahtuu englanniksi.

Petra Pakkanen on Suomen Ateenan-instituutin johtaja. Hän on toiminut yli 20 vuotta sekä tutkijana että opettajana useassa akateemisessa instituutiossa Suomessa, Ruotsissa, Kreikassa, Isossa Britanniassa, Ranskassa ja Virossa. Hänen pääasiallisina tutkimuskohteinaan on ollut mm. antiikin Kreikan uskonto, arkeologisen materiaalin tulkintaan liittyvät kysymykset sekä filhellenismi ja sen käyttö kansallisten identiteettien muotoutumisessa. Pakkasen tämänhetkinen tutkimusprojekti käsittelee nahkaa, sen valmistusta ja sosio-kulttuurisia merkityksiä antiikista nykypäivään. Hänen lukuisiin julkaisuihinsa kuuluu mm. filhellenismiä pohjoisessa Euroopassa käsittelevä, alan pioneeritutkimuksena pidetty August Myhrberg and North-European Philhellenism. Building the Myth of a Hero (Helsinki 2006), jonka aihepii-ristä kuulemme tämän verkkoluentosarjan esityksessä Ateenasta.  

Dr. George Kalpadakis (UCL, LSE, Athens) is an Assistant Researcher at the Modern Greek History Research Center of the Academy of Athens (KEINE) and a 2021-2022 Fulbright Scholar at the Center for European Studies at Harvard University. He has been a Visiting Scholar at the Center of Development Studies at the University of Cambridge and is currently a Research Fellow at the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP). His two main works are The Macedonian Issue, 1962-1995. From silence to popular diplomacy (2012) and The Cyprus Question, 1954-1974. Judicious integration and the perennial diligannism (2020). His research interests center on foreign policy and nationalism, civil society, state-building and regional cooperation in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean from the nineteenth century until the present day.

Ilmoitteudu tilaisuuteen tämän linkin kautta:

https://link.webropolsurveys.com/S/8C6B5FB2E627CA4F

                  Suomen Ateenan-instituutin johtaja Petra Pakkanen ja tutkija George Kalpadakis