Φινλανδικό Iνστιτούτο Aθηνών

Tο Φινλανδικό Iνστιτούτο Aθηνών ιδρύθηκε το 1984 και είναι το δεύτερο, κατά σειρά παλαιότητας, Φινλανδικό Iνστιτούτο στο εξωτερικό. Πρόκειται για αρχαιολογική σχολή με κύριο σκοπό την μελέτη της ελληνικής αρχαιολογίας, της ιστορίας, της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.

Εκδηλώσεις

ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΪΟ COVID-19

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό για το...

FIA

Finnish Institute at Athens
Finnish Institute at Athens1 day ago
Haluatko kävellä Sokrateen, Feidiaan ja Heinrich Schliemannin jalanjäljillä, eläytyä Delfoihin matkanneen antiikin kreikkalaisen mielenmaisemaan, tavata ulkomaisia ja suomalaisia tutkijoita, vierailla upeissa museoissa ja unohtumattomilla arkeologisilla kohteilla sekä kuunnella asiantuntijaluentoja Akropoliin juurella?

Silloin sinua saattaisi ehkä kiinnostaa

ANTIIKIN KREIKAN JOHDANTOKURSSI

Suomen Ateenan-instituutti järjestää 27.9.‒3.11.2020 perus- ja aineopintoja suorittaville opiskelijoille tarkoitetun johdantokurssin antiikin tutkimukseen ja itäisen Välimeren historiaan ja nykypäivään. Monitieteinen kurssi on tarkoitettu esimerkiksi arkeologian, historian, klassillisen filologian, arkkitehtuurin, filosofian ja taiteentutkimuksen opiskelijoille.

Kurssin aikana tutustutaan laajasti antiikin aineelliseen kulttuuriin, kreikkalaiseen aate- ja kulttuurihistoriaan sekä antiikintutkimuksen lähteisiin ja metodeihin. Opetus tapahtuu pääasiallisesti arkeologisilla alueilla ja museoissa eri puolilla Kreikkaa, minkä lisäksi kurssiohjelmaan kuuluu runsaasti luentoja. Jokainen kurssille hyväksytty opiskelija kirjoittaa kurssipäiväkirjan tai muun kirjallisen työn ja pitää kurssilla 2 kohde-esittelyä tai alustusta. Kurssin lopuksi järjestetään myös kirjallinen koe.

Kurssille otetaan 7‒8 osanottajaa, joille Suomen Ateenan-instituutin säätiö
myöntää 600 euron stipendit matka- ja oleskelukuluihin. Majoitus ja ekskursiot ovat kurssilaisille ilmaisia, samoin kuin osa aterioista (pitkinä ekskursiopäivinä opiskelijoille tarjotaan lounas/illallinen).

Johtuen vuoden 2020 poikkeuksellisesta koronavirustilanteesta, kurssin aikataulua tai sisältöä joudutaan mahdollisesti vielä muuttamaan tarpeen vaatiessa ja virallisten ohjeistusten mukaisesti. Tavoitteenamme on kuitenkin järjestää kurssi tänä vuonna kuten aiempinakin vuosina.

Kurssi vastaa noin 10 opintopisteen opintosuoritusta. Sen korvaavuus on varmistettava omalla laitoksella. Opiskelijoille toimitetaan kurssin lopuksi kirjallinen kurssitodistus.

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNw7FxJc6R6RPsHygfKy3VHNxvnKwI1E_9CS95GpCncdUiIA/viewform) torstaina 30.4.2020 puoliyöhön mennessä (hakemukseen löytyy linkki myös instituutin www-sivuilla, osoitteessa: www.finninstitute.gr). Instituutin järjestämien aiempien kurssien ohjelmia voi katsella osoitteessa #antiikkijohdanto" target="_blank">http://www.finninstitute.gr/opetus/#antiikkijohdanto.

Lisätietoja kurssista antavat Manna Satama (Suomen Ateenan-instituutin säätiön asiamies) ja
Antti Lampinen (Suomen Ateenan-instituutin tutkijaopettaja):
saatio (at) finninstitute.gr, +358 50 434 5523
lampinen (at) finninstitute.gr, +30 697 889 5302
Finnish Institute at Athens
Finnish Institute at Athens1 day ago
In their latest announcement the Greek government with their Minister of the environment Aprillios Pilos reminds all the households, public areas and offices, including institutes, with their own yard and lawn about the new restriction about lawn keeping. New regulation includes that, no matter the size, the lawn should be kept clean and freshly cut under 5cm in height at all times to prevent corona virus (COVID-19) from spreading. Recent studies have showed the connection between overgrown lawn and the spreading of corona virus through people´s shoes and clothes after spending time in the garden areas. Other risk factors include keeping any plants or flowers nearby your residence because they might indulge you to smell or touch the flora and that way spread the virus. New restrictions will come to effect from this day (01/04/2020) forward.

Public officials will be doing random check-ups to see that the new restriction is being followed. If they come across to any violation of the new restriction there will be a fine of 150€ or up, depending on the size of the lawn.

Here´s some pictures from our garden at the Finnish Institute, where our trainee is making sure that the lawn is cut according to the new restrictions.
Finnish Institute at Athens
Finnish Institute at Athens1 week ago
FI

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avaavat uuden Together Alone -ohjelmahaun kansainvälisille, kokeellisille ja innovatiivisille taideprojekteille vastaamaan COVID-19 -epidemian aiheuttamiin haasteisiin. Instituutit hakevat projekteja, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin: poikkeustila, radikaali muutos, resilienssi, tulevaisuuden taiteellinen työ, yhdessä yksin. Haku on avoin kaikille luovien alojen suomalaisille tai Suomessa asuville ammattitaiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Haussa kannustetaan kansainväliseen yhteistyöhön ilman fyysisiä kohtaamisia ja rohkaistaan luomaan työryhmiä valtiorajojen yli. Projektit tulee toteuttaa 30.6.2020 mennessä.

Ohjelmahaku käynnistyy heti. Projektiehdotuksen voi lähettää 30.3., 20.4. ja 4.5. mennessä. Hae, nyt!

→ Lisätiedot ja hakuohjeet: http://www.finninstitute.gr/
#TogetherAlone @instituutit

EN

The Finnish Cultural and Academic Institutes network around the world is launching a new and fast progressing open call, Together Alone, to respond to the challenges of the COVID-19 epidemic. The Institutes are seeking artistic proposals related to the following themes: state of emergency, radical change, resilience, artistic practice in the future, alone together. We are especially looking for projects, which emphasize broad international collaboration – without physical contact. Innovative and experimental approaches are encouraged. The Institutes are commissioning projects from selected Finnish and Finland-based artists and artist groups to be completed by June 30, 2020.

We are seeking proposals by March 30, April 20 and May 4, 2020. Apply now!
→ More info: http://www.finninstitute.gr/en/
#TogetherAlone @instituutit

#TogetherAlone @instituutit

ιστολόγιο

Κάλεβάλα – το δεύτερο άσμα

Σήμερα στη Φινλανδία η ημέρα είναι αφιερωμένη στο έπος Κάλεβάλα. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το...

Taiteilijoita instituutin asuntolalla

Joulukuussa 2016 Koroneos-talon taiteilijaresidenssissä asusteli kuvataiteilija Anna Nummi ja...

Wilhelm Lagus – suomalainen sivistynyt Ateenassa 1852

Valitsin Juppiterin temppelin raunioiden ohitse kulkevan reitin. Huhu oli totta. Raivoava...

Bίλχελμ Λάγκους – Ένας Φινλανδός λόγιος στην Αθήνα του 1852

*suomenkielinen käännös alla*  Eπέλεξα το δρόμο που περνάει από τα ερείπια του ναού του Διός....