Tο Φινλανδικό Iνστιτούτο Aθηνών ιδρύθηκε το 1984 και είναι το δεύτερο, κατά σειρά παλαιότητας, Φινλανδικό Iνστιτούτο στο εξωτερικό. Πρόκειται για αρχαιολογική σχολή με κύριο σκοπό την μελέτη της ελληνικής αρχαιολογίας, της ιστορίας, της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.

ΝΕΑ /ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Aristophanes Now! 23.6.-21.7.2021

The Finnish Institute at Athens will organise a series of lectures between 23 June and 21 July 2021 on the plays of Aristophanes
Read More

 

Aristophanes Now! 23.6.-21.7.2021

The Finnish Institute at Athens will organise a series of lectures between 23 June and 21 July 2021 on the...
Read More

Αναφορά πεπραγμένων 2020-2021

Αναφορά πεπραγμένων του Φινλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών πραγματοποιήθηκε 20 Μαΐου, 7 μ.μ. (UTC+2) ως διαδικτυακή εκδήλωση.
Read More

Το Πάσχα στην Κέρκυρα 1896

Το πρώτο ταξίδι στις χώρες της Μεσογείου, 1895-1896 […] Επιστρέφοντας στην Κέρκυρα από το ταξίδι του στην Αίγυπτο και την...
Read More

Πανδημία COVID-19

Λόγω της πανδημίας COVID-19, από αύριο Τετάρτη, 4.11.2020, και μέχρι νεοτέρας, το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό σε εξωτερικούς...
Read More

Από 1.1.2021 τη διεύθυνση του Φινλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών αναλαμβάνει η Δρ Πέτρα Πάκκανεν

Από 1.1.2021 τη διεύθυνση του Φινλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών αναλαμβάνει η Δρ Πέτρα Πάκκανεν, η οποία θα διαδεχθεί τον Δρα Μπιορν...
Read More


ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Akropoliin juurelta – Puheenvuoroja instituutin tutkijoille, opiskelijoille ja vieraille.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Facebook

Tutkitun Tiedon Throwback Thursday –sarja ei lannistu edes kesän helteiden alla! ’Tutkitun tiedon Throwback Thursday’ sekä moni muu tämän kevään verkkotapahtumamme kuuluvat Suomen Akatemian, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan toteuttamaan Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 -ohjelmaan. tutkittutieto.fi/mika-on-tutkitun-tiedon-teemavuosi/Tällä viikolla päästäänkin jo pyöreisiin lukemiin instituutin Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens -julkaisusarjan kanssa PMFIA X:n myötä, ja mikäpä olisikaan sopivampaa kuin että vuorossa on instituuttimme nykyisen johtajan Petra Pakkasen julkaisu. August Myhrberg and North-European Philhellenism: Building the Myth of a Hero on tutkimus pohjaismaisesta ja erityisesti suomalaisesta filhellenismistä. Teosta on kehuttu uraauurtavaksi ja syväluotaavaksi tutkimukseksi aiheesta, joka oli saanut osakseen suhteellisen vähän huomiota tiedemaailmassa ennen tämän niteen julkaisua vuonna 2006. Pakkanen rekonstruoi August Myhrbergin henkilökuvaa kahdella rinnakkaisella mutta toisistaan poikkeavalla tasolla: ensimmäinen käsittää historiallisen Myhrbergin, joka oli tärkein ja tunnetuin Kreikan vapaussodassa taistellut skandinaavi. Toisella tasolla puhutaan puolestaan sankarillisen seikkailijan legendasta, johon on liitetty idealisoituja ja ihailtuja piirteitä. Nämä kaksi Myhrbergin hahmoa eroavat toisistaan mutta ovat silti molemmat historiallisesti tärkeitä. Hyödyntäen kaikkia jäljitettävissä olevia arkistomateriaaleja Pakkanen seuraa tutkimuksessaan Myhrbergin askelia Kreikassa niin vapaussodan aikana kuin sen jälkeenkin. Myhrbergin matkoja ja saavutuksia ylistettiin Suomessa siinä määrin, että ne muuttivat hänet postuumisti elämää suuremmaksi hahmoksi. Hänestä tuli kansallisen ideologian symboli 1800-luvun Suomessa, joka esiintyi maan kansallista ja poliittista identiteettiä ja itsenäisyyttä koskevissa keskusteluissa. Täten PMFIA X on sekä filhelleeninen elämänkerta että historiallinen tutkimus kansallisen ideologian synnystä, joka rakentuu vähintään kolmen näkökulman ympärille: klassisen, romanttisen ja uskonnollisen. Sen lisäksi teos tarkastelee, miten filhellenismi ilmaantui ja kehittyi Pohjois- ja Koillis-Europpassa. Pakkasen tutkimus on myös nyt ajankohtainen, koska vuonna 2021 on Kreikan vapaussodan 200-vuosijuhla. Tämän kunniaksi PMFIA X:sta tulee sarjan ensimmäinen osa, joka saa oman kreikankielisen käännöksensä. #tttv21 #tutkituntiedonteemavuosi @tttv2021 #TBT #tttv21TBT #ThrowbackThursday #PMFIA #finnishinstituteatathens #fiathens #ateenaninstituutti ENGLISH SUMMARY: This week sees the series Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens reaching a round number with PMFIA X, and it just so happens that it was written by the current director of our institute, Petra Pakkanen. August Myhrberg and North-European Philhellenism: Building the Myth of a Hero is Petra Pakkanen’s study on philhellenism in the Nordic countries and in Finland in particular. It has been called a pioneering in-depth study of a topic that had received only very little scholarly attention before its publication in 2006. The author builds a reconstruction of the August Myhrberg on two parallel, yet different domains, namely the historical Myhrberg who was the most important and best-known philhellene from Scandinavia fighting in the Greek war of independence, and the legend of a heroic adventurer with idealised and admired characteristics. These two Myhrbergs differ from one another, yet both are historically important. Pakkanen follows step by step Myhrberg’s course in Greece during and after the War of Independence on the basis of all traceable archival records. Myhrberg’s travels and accomplishments were lionized in Finland to the extent of transforming him posthumously into a larger-than-life figure, a symbol of Finnish nationalist ideology in the 19th century, within a discourse about the country's national and politicalidentity and independence. This book is therefore both a philhellenic biography and a historical study on the formation of national ideology which builds on at least three perspectives, namely classicism, romanticism, and religion, and examines how philhellenism emerged and developed in the countries of North and Northeastern Europe. Pakkanen’s study is particularly time this year, since 2021 is the second centenary jubilee of the Greek War of Independence; aptly, this PMFIA volume will soon be the first of the series to be published in a Greek edition ... See MoreSee Less
View on Facebook