Από 1.1.2021 τη διεύθυνση του Φινλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών αναλαμβάνει η Δρ Πέτρα Πάκκανεν

Από 1.1.2021 τη διεύθυνση του Φινλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών αναλαμβάνει η Δρ Πέτρα Πάκκανεν, η οποία θα διαδεχθεί τον Δρα Μπιορν Φορσέν.

 

Η επαγγελματική εμπειρία και τα ενδιαφέροντα της Πέτρα Πάκκανεν συνδέονται στενά με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου: ελληνική αρχαιολογία, ιστορία και πολιτισμός καθώς και σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και τέχνη. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την αρχαία ελληνική θρησκεία και τον φιλελληνισμός.

 

Η Πάκκανεν προτίθεται να συνεχίσει την υποστήριξη των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, αλλά επιθυμεί επίσης να ενισχύσει την έρευνα σχετικά με την επιρροή της αρχαιότητας, καθώς και να υποστηρίξει την τέχνη και τους καλλιτέχνες. Τα τελευταία χρόνια έχει μελετήσει ιδιαίτερα την κατασκευή και τη χρήση του δέρματος στην αρχαία Ελλάδα, μια έρευνα που πρόκειται να συνεχίσει και στην Αθήνα.

 

Η Πάκκανεν σχεδιάζει να ενισχύσει τη συνεργασία του ινστιτούτου ιδιαίτερα με ερευνητικούς οργανισμούς της Εσθονίας, της Γαλλίας και της Πολωνίας. Η προώθηση της ανοικτής επιστήμης, ιδιαίτερα στον τομέα των δημοσιεύσεων, αποτελεί επίσης μέρος των σχεδίων της.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Πρόεδρο του Ιδρύματος. Renja Suominen-Kokkonen (renja.suominen-Kokkonen (at) helsinki.fi) και τη Γενική Γραμματέα Manna Satama, Ph.D. (Satio (at) finninstitute.gr, τηλ. +358 50 434 5523).

Ανάρτηση στην κατηγορία: Νέα