Αναφορά πεπραγμένων 2019-2020

Λόγω της πανδημίας, τα ινστιτούτα των Βορείων Χωρών (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία) βιντεοσκόπησαν σε μια κοινή εκδήλωση τις ετήσιες αναφορές των πεπραγμένων τους, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=CDLJFH11rhQ