Όλαβι Πάαβολάινεν, Ζοφερός μονόλογος

Όλαβι Πάαβολάινεν, Ζοφερός μονόλογος. […] Τα Δαρδανέλια, μια από τις πυριτιδαποθήκες της Ευρώπης, τα προσπερνάμε κοντά στα μεσάνυχτα. Οι ακτές…

Συνεχίστε την ανάγνωση →