Αναπαράσταση του ύψους του ναού του Διός στη Στράτο

Länsi-Kreikan Stratoksessa, nykyisen Agrinionin lähellä sijaitseva ja osittain keskeneräiseksi jäänyt Zeuksen temppeli on yksi tärkeimmistä kyseisen siirtymäkauden monumentaali-temppeleistä.

Συνεχίστε την ανάγνωση →