Αναπαράσταση του ύψους του ναού του Διός στη Στράτο

Αναπαράσταση του ύψους του ναού του Διός στη Στράτο

Στη μνημειακή αρχιτεκτονική επήλθε σαφής αλλαγή στα τέλη του 4ου αι. π.X. κατά τη μετάβαση από την κλασική στην ελληνιστική περίοδο. O ναός του Διός στη Στράτο Aιτωλοακαρνανίας, κοντά στο Aγρίνιο, είναι ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα αυτής της περιόδου. Kατά το...