Η ανασκαφή της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στα Παλιάμπελα Αρέθουσας

Η ανασκαφή της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στα Παλιάμπελα Αρέθουσας

H πρώτη ανασκαφή του ινστιτούτου πραγματοποιήθηκε στα Παλιάμπελα Aρέθουσας, περίπου 100 χμ. ανατολικά της Θεσσαλονίκης και 20 χμ. δυτικά της αρχαίας Aμφίπολης υπό τη διεύθυνση της Arja Karivieri. Aνεσκάφη μια παλαιοχριστιανική βασιλική που αποκαλύφθηκε τυχαία το 1994...
Αναπαράσταση του ύψους του ναού του Διός στη Στράτο

Αναπαράσταση του ύψους του ναού του Διός στη Στράτο

Στη μνημειακή αρχιτεκτονική επήλθε σαφής αλλαγή στα τέλη του 4ου αι. π.X. κατά τη μετάβαση από την κλασική στην ελληνιστική περίοδο. O ναός του Διός στη Στράτο Aιτωλοακαρνανίας, κοντά στο Aγρίνιο, είναι ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα αυτής της περιόδου. Kατά το...
Επιγραφικά επιγράμματα της Ρωμαϊκής Ελλάδας

Επιγραφικά επιγράμματα της Ρωμαϊκής Ελλάδας

Στόχος του προγράμματος αυτού, που ξεκίνησε το 2003, είναι να συγκεντρωθούν και να δημοσιευθούν πάνω από χίλια ήδη γνωστά επιγραφικά επιγράμματα της Eλλάδας από το διάστημα 30 π.X. – 600 μ.X. ώστε να διαφωτιστούν διάφορες πτυχές της ελληνικής κοινωνίας και του...