Από το 1999 το ινστιτούτο διοργανώνει μια σειρά εισαγωγικών μαθημάτων για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, που απευθύνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές. Αρχικά τα μαθήματα αφορούσαν μόνο στην αρχαία Ελλάδα, αλλά μεταξύ των ετών 2006 και 2009 συνδιοργανώνονταν με το Φινλανδικό Ινστιτούτο Ρώμης υπό τον τίτλο “Introduction to Ancient Greece and Rome”. Από το 2010, αυτά τα ετήσια μαθήματα διοργανώνονται μόνο από το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, έχουν διάρκεια περίπου 5 εβδομάδες και περιλαμβάνουν επισκέψεις των φοιτητών σε αρχαιολογικούς χώρους της αρχαίας Ελλάδας.

Tο ινστιτούτο παρέχει επίσης κάθε δυνατή βοήθεια στη διοργάνωση μαθημάτων άλλων επιστημονικών ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό έχει συνεργαστεί με τα τμήματα κλασικής φιλολογίας, ιστορίας, αρχαιολογίας, φιλοσοφίας, λογοτεχνίας, θεατρολογίας και νέας ελληνικής γλώσσας διαφόρων φινλανδικών πανεπιστημίων.