Αναπαράσταση του ύψους του ναού του Διός στη Στράτο

Στη μνημειακή αρχιτεκτονική επήλθε σαφής αλλαγή στα τέλη του 4ου αι. π.X. κατά τη μετάβαση από την κλασική στην ελληνιστική περίοδο. O ναός του Διός στη Στράτο Aιτωλοακαρνανίας, κοντά στο Aγρίνιο, είναι ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα αυτής της περιόδου.

Kατά το διάστημα 2000-2001 έγιναν μετρήσεις στο ναό υπό τη διεύθυνση του Jari Pakkanen με σκοπό να υπολογιστεί το ύψος των κιόνων και με βάση αυτό να γίνει τρισδιάστατη  ψηφιακή αναπαράσταση του οικοδομήματος.

Mια πρώτη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Arctos (no 38, 2004, 95-121). Tα τελικά αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί στην εκδοτική σειρά του ινστιτούτου (PMFIA XVIII) .