Kreikan roomalaisaikainen kivirunous

Vuonna 2003 alkaneen projektin tarkoitus on kerätä ja julkaista yli tuhat Kreikan alueelta tunnettua, vuosien 30 eaa. – 600 jaa. välille ajoittuvaa kivirunoa. Tutkimus selvittää Ateenan ja sitä ympäröivän Attikan sekä muun Kreikan kiveen kaiverretun epigrammirunouden kehitysvaiheita ja pyrkii valaisemaan kreikkalaista yhteiskuntaa ja kulttuurielämää Rooman keisariajalla. Projektin tulokset tullaan julkaisemaan kolmena monografiana, joihin sisältyvät kivirunouden editiot, käännökset ja selitykset sekä erillinen nide tutkimuksia kootun materiaalin pohjalta. Projektia johtaa Erkki Sironen Helsingin yliopistosta.

Projektin toisena päämääränä on kouluttaa nuoria suomalaisia kreikkalaisten piirtokirjoitusten tutkijoita. Tällä hetkellä projektin puitteissa on valmistumassa kolme väitöskirjatutkimusta:

Saara Kauppinen: Dialogue Form in Greek Epigrams
Katariina Kankaanpää: The Development of Greek Honorific Stone Epigrams
Päivi Lammi: The Evolution of the Hellenistic and Roman Votive Stone Epigrams of Greece

Projekti keskittyi vuosina 2003 – 2005 Attikan alueen kivirunouden dokumentointiin ja tutkimukseen. Vuonna 2006 käytiin puolestaan läpi Peloponnesoksen kivirunoutta. Vuonna 2007 projekti tulee painottumaan Keski- ja Pohjois-Kreikkaan ja sitä seuraavana vuonna saaristoon.

Projektin kenttätöitä ovat tukeneet Suomen Ateenan-instituutti ja William Thurings Stiftelse. Vuodesta 2006 projekti on lisäksi liitetty mukaan Suomen Akatemian huippuyksikköhankkeeseen Antiikin Kreikan kirjoitetut lähteet.

Projektiin osallistuneet jatko-opiskelijat:

Matias Buchholz (kevät 2003)
Sonja Dahlgrén (kevät 2003)
Katariina Kankaanpää (kevät & syksy 2003, kevät 2005, kevät 2006)
Saara Kauppinen (kevät & syksy 2003, kevät 2004, kevät 2005, kevät 2006)
Päivi Lammi (kevät & syksy 2003, kevät 2004)
Mari Mikkola (syksy 2003)
Marja Oksanen (kevät 2003)
Tiina Purola (kevät 2005)
Mirjami Yläjussila (kevät 2003)