Professori Ada Dialla, ’Russian Philhellenism: Inventing Greece, Reinventing Europe’ sekä paneelikeskustelu

Suomen Ateenan-instituutti toivottaa teidät mitä lämpimimmin tervetulleiksi seuraamaan filhellenismiä tarkastelevaa luentoa ja paneelikeskustelua 9.12.2021 klo 18. Tapahtuma on hybridimuotoinen ja avoin suurelle yleisölle Zoomin kautta. Se kuuluu Suomen Ateenan-instituutin tutkimusprojektiin Other Philhellenisms: Northeastern Perspectives on Slavic and Baltic Philhellenism, joka jatkuu vuonna 2022.

Tilaisuuden aloittaa professori Antonia (Ada) Dialla, joka luennoi aiheesta ”Russian Philhellenism: Inventing Greece, Reinventing Europe”, minkä jälkeen neljästä filhellenismin asiantuntijasta koostuva paneeli keskustelee aiheesta, erityisfokuksenaan slaavilaisen, balttilaisen ja pohjoismaisen kulttuuripiirin filhellenismi. Paneeli syventyy teemoihin jotka ovat näissä konteksteissa saaneet toistaiseksi paljon vähemmän tutkimuksellista huomiota osakseen verrattuna muihin Euroopan osiin.

Tohtori Ada Dialla on eurooppalaisen historian professori Ateenan taidekorkeakoulun taidehistorian ja taiteen teorian osastolla. Vuosien 2004 ja 2009 välillä hän johti Ateenan yliopiston historiallista arkistoa. Hän on työskennellyt muun muassa Pietarissa (Venäjän tiedeakatemia), Pariisissa (École des Hautes Études en Sciences Sociales) ja New Yorkissa (Jordan Center for Advanced Studies in Russia, New York University). Hän on Ateenassa keskuspaikkaansa pitävän Governing Board of the Research Center for the Humanities -organisaation perustajajäsen ja puheenjohtaja. Hänen tärkeimmät tutkimusaiheensa ovat 1800- ja 1900-lukujen venäläinen ja eurooppalainen historia ja politiikka, venäläis-kreikkalaiset kulttuurienväliset suhteet, humanitaarisen työn ja interventioiden historia, sekä venäläisen ja neuvostoliittolaisen historiankirjoituksen historia.

Asiantuntijapaneelin jäsenet ovat Elizabeth Fowden, George Kalpadakis, Petra Pakkanen ja Mogens Pelt.