Årsmöte (Annual Meeting) 2020 – videolink

På grund av de rådande pandemirestriktionerna organiserade de nordiska instituten i Athen (Danmark, Finland, Norge, Sverige) ett gemensamt årsmöte, där varje institut rapporterade om sin verksamhet förra året. En film gjord av tillställningen kan finnas på bifogad link: https://www.youtube.com/watch?v=CDLJFH11rhQ