Finlands Athen-institut tackar Maria Martzoukou för hennes tid på institutet!

Förra veckan hedrade Finlands Athen-institut Maria Martzoukou då hon efter nästan 40 år vid institutet nu går i pension. På onsdag den 29.3. annordnade Finlands ambassadör i Grekland Jari Gustafsson och fru Anna Gustafsson en reception i Marias ära. På kvällen den 30.3. samlades nästintill alla institutets före detta direktörer för att ge presentationer kring temat ”Brev från det förflutna”. Vi tackar Maria Martzoukou för hennes år på institutet och önska henne allt gott inför hennes framtida strävanden.