Haettavana Suomen Ateenan-instituutin johtajan toimi 24.2. asti

 

Suomen Ateenan-instituutin säätiön hallitus

julistaa haettavaksi

 

Suomen Ateenan-instituutin johtajan toimen

ajalle 1.1.2021–31.12.2023

 

Johtaja vastaa Ateenassa toimivan tiedeinstituutin toiminnasta ja yleishallinnosta. Tehtävään kuuluu keskeisesti tutkimus- ja opetustoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen. Johtajan oman tieteellisen työn alueena tulee kyseeseen Kreikkaan ja kreikkalaiseen kulttuuriin kohdistuva tutkimus.

Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää kykyä vastata tutkimushankkeiden ja muun toiminnan toteuttamisesta suunnitellusti. Erityistä huomiota kiinnitetään talous- ja henkilöstöhallinnon osaamiseen. Lisäksi edellytetään kreikkalaisen toimintaympäristön tuntemusta ja yhteistyökykyä. Hakijalta edellytetään dosentin tasoa vastaavaa tieteellistä pätevyyttä sekä hyvää suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa; kreikan taito on suotava.

Vapaamuotoiseen hakemukseen palkkatoiveineen liitetään enintään nelisivuinen akateeminen portfolio tai cv sekä toimikautta koskeva alustava tutkimus- ja toimintasuunnitelma, jossa on hyvä esittää tutkimuksen ja muun toiminnan ulkopuolinen rahoitus.

Lisätietoja antaa Suomen Ateenan-instituutin säätiön asiamies Manna Satama puhelimitse (050 434 5523) tai sähköpostitse. Hakemukset toimitetaan pdf-muodossa asiamiehelle viimeistään 24.2.2020 klo 23.59 osoitteeseen saatio@finninstitute.gr. Päätöksen tekee Suomen Ateenan-instituutin säätiön hallitus maaliskuun loppuun mennessä.

Suomen Ateenan-instituutti on yksityisen säätiön ylläpitämä tiedeinstituutti, joka on toiminut vuodesta 1984 Ateenassa Akropoliksen eteläpuolella. Toiminnasta n. 70 – 80 % katetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen turvin. Instituutin päätehtävä on harjoittaa ja edistää Kreikan arkeologian, historian, kielen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimusta.