Petra Pakkanen har utsetts till ny direktör för Finlands institut i Athen

 

Dr. Petra Pakkanen har utsetts till ny direktör för Finlands institut i Athen från den 1 januari 2021. Pakkanen kommer att efterträda docent Björn Forsén i institutets ledning.

 

Pakkanens yrkeserfarenhet och intressen är nära förknippade med institutets verksamhet: grekisk arkeologi, historia, religion och kultur samt modern grekisk litteratur och konst. Hennes särskilda forskningsintressen inkluderar antik grekisk religion och filhellenism.

 

Pakkanen betonar kontinuitet i institutets traditionella kompetensområden, men hoppas också på att kunna främja debatt om antikreception, samt att stödja konst och konstnärligt arbete. Pakkanens pågående forskningsprojekt fokuserar på tillverkning och användning av läder i det antika Grekland.

 

Pakkanen planerar också att fördjupa kontakter och samarbete med estniska, franska och polska forskningsorganisationer. Bland sina planer för tjänstgöringsperioden vid institutet betonar hon i synnerhet fri tillgång till lärdom i form av så-kallad open access.

 

För mer information vänligen kontakta stiftelsens ordförande docent Renja Suominen-Kokkonen (renja.suominen-Kokkonen (at) helsinki.fi) eller stiftelsens generalsekreterare Manna Satama, Ph.D.