| TAIDE| TIEDE | HAKUTelepART-LIIKKUVUUSAPURAHA TAITEEN JA TIETEEN TEKIJÖILLE

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien vuodesta 2016 toiminut liikkuvuusohjelma TelepART on vuonna 2020 laajennettu myös tieteen puolelle. Ohjelman tarkoituksena on edistää esittävien taiteilijoiden sekä tutkijoiden mahdollisuuksia matkustaa ja esiintyä kansainvälisesti; TelepART-ohjelma toimii kymmenen kulttuuri- ja tiedeinstituutin koordinoimana 48 kohdemaassa. Hakemuksille jatkuvasti auki olevaa ohjelmaa rahoittavat Jenny ja Antti Wihurin säätiö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

TelepARTin aloitti Suomen Benelux-instituutti reaktiona kyselyyn, jonka se teetti suomalaisten esittävien taiteiden kansainvälistymisen esteistä Benelux-maissa. Vastauksista kävi ilmi, että alueen tapahtumajärjestäjät pitivät suurimpana haasteena suomalaisten esiintyjien matka- ja majoituskulujen kattamista. Toisin sanoen Suomen maantieteellinen etäisyys oli merkittävä este kansainvälisten työtilaisuuksien toteutumiselle. Neljän toimintavuotensa aikana TelepART on vahvistanut poikkeuksellisen tehokkaasti suomalaisen taiteilijoiden ja tutkijoiden kansainvälistä verkostoitumista ja urakehitystä. Instituuttien seurannan mukaan TelepARTin kautta myönnetty tukipanos on nelinkertaistunut suomalaisten taiteilijoiden esiintymispalkkioissa ja uusissa työtilaisuuksissa kohdealueilla. 

“TelepART on kenties Suomen ketterin apuraha. Verkkopohjainen haku on jatkuva, ja hakija saa tukipäätöksen aina kahden viikon sisällä. Tämä mahdollistaa tarttumisen kansainvälisiin työtilaisuuksiin, jotka aukenevat usein lyhyellä varoitusajalla”.

Suomen Lontoon-instituutin johtaja Emilie Gardberg


TelepART TAIDE

Suomen Ateenan-instituutin myöntämä TelepART Taide pyrkii tukemaan esiintyviä taiteilijoita saamaan työlleen näkyvyyttä kansainvälisesti ja rakentamaan yhteyksiä kreikkalaiseen taiteen kenttään. Helposti haettava rahoitus on tarkoitettu kattamaan Suomesta Kreikkaan tai Kreikasta Suomeen tapahtuvaa esiintyvän taiteen liikkuvuutta. Hakemuksia voivat jättää niin yksittäiset taiteilijat kuin ryhmätkin, samoin kuin tapahtumajärjestäjät ja edustajat. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kahden viikon kuluessa hakemuksen menestyksellisestä jättämisestä.

Taiteen TelepART-tukea myönnetään maksimissaan tuhannen euron arvosta kattamaan ammattilaisten esiintymismatkoista syntyviä matka-, majoitus- ja rahtikuluja. Rahoitus ei voi kattaa enempää kuin 50% projektin koko kustannuksista. Maksu tapahtuu kuitteja vastaan projektin jälkeen. TelepART ei kuitenkaan sovellu pelkkien residenssimatkojen tukemiseen: Suomen Ateenan-instituutin tapauksessa matkat Suomesta Kreikkaan voidaan maksaa jos ryhmällä tai taiteilijalla on myös esitys Kreikassa, eikä vain Suomessa.

Suomen Ateenan-instituutti tekee rahoituspäätökset yhdessä esiintyvän taiteen asiantuntijoiden kanssa seuraavilta tahoilta: Music Finland, Dance Info Finland, TINFO ja CircusInfro Finland. Kriiteereinä hakemuksen arvioinnissa ovat taiteelliset meriitit, rahoituksen merkitys sen saajan taiteelliselle toiminnalle, projektin budjetin tasapainoisuus, ja projektin vaikutus Suomen ja vastaanottajamaan kulttuurillisen vuorovaikutuksen laadulle ja määrälle.TelepART TIEDE

TelepART Tiede on tarkoitettu uransa alku- ja keskivaiheilla oleville tutkijoille; Suomen Ateenan-instituutti haluaa tukea sen avulla erityisesti nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia esitellä tutkimustaan kansainvälisesti. Sitä voi hakea ilman erillisiä hakuaikoja Suomesta Kreikkaan suuntautuvien työmatkojen matka- ja majoituskulujen kattamiseen. Apurahat ovat kokoluokaltaan maksimissaan tuhat euroa. Päivärahoja, ateriointikuluja jne. ei voida sisällyttää kuluihin.

Tieteen TelepARTia voivat hakea suomalaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa työskentelevät tutkijat kaikilta tieteenaloilta. Apurahan hakijalla on oltava aktiivinen rooli esimerkiksi puhujana Kreikassa järjestettävässä akateemisessa tapahtumassa, seminaarissa tai konferenssissa, jonne hänen paperinsa tai esityksensä on jo hyväksytty. Akateemisessa tapahtumassa tulee olla myös osallistujia ainakin kahdesta maasta.

Hakijoiden tulee osoittaa projektinsa korkea tutkimuksellinen taso ja sen laadullinen ja määrällinen vaikutus Suomen ja Kreikan väliseen akateemiseen vuorovaikutukseen. Suomen Ateenan-instituutti tekee apurahapäätökset. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kahden viikon kuluessa hakemuksen menestyksellisestä jättämisestä.HAKU

TelepART-rahoitus on auki hakemuksille kautta vuoden: päätökset tehdään kahden viikon kuluessa hakemuksen menestyksellisestä jättämisestä.

Lisätietoja TelepART-liikkuvuusapurahasta löytyy täältä: https://www.applytelepart.com/, minkä lisäksi kysymyksiin voi hakea vastauksia sähköpostiosoitteista telepart@finninstitute.gr ja lampinen@finninstitute.gr tai numerosta +30 697 889 5302. 

Hae täältä: https://telepart.gruppo.fi/online-applications/index.php/891853

Liikkuvuusrahoituksen ehdot löytyvät oheisesta PDF-tiedostosta.

TelepART:in puitteissa järjestettyjä tapahtumia toivotaan mainostettavan sosiaalisessa mediassa hasthtagilla #telepart