Karl Johan (Joni) Hertell 25.6.1939 – 9.2.2024

Joni Hertell var nyckelpersonen i Stöddelegationen vid Finlands Aten-institut, som tillhandahåller ekonomiskt stöd genom privata donationer för institutet och dess vetenskapliga verksamhet. Joni var en framgångsrik företagare och humanist. Han var mycket berest och älskade att fiska och segla. Allt sedan tio års latinstudier i skolan hade antikens kultur och historia en alldeles särskild plats i Jonis hjärta. Joni lyfte ofta fram den stora roll, som antikens kultur haft på vår kultur och vårt samhälle ända fram till idag. Därför riktade Joni sitt intresse och sin outtröttliga entusiasm till att stödja Finlands Aten-institut genom det sällskap han skapade kring sig för tjugo år sedan. Sedan dess har Stöddelegationen möjliggjort institutets arkeologiska arbete. Jonis insats och stöd har varit avgörande för Finlands Aten-institut och dess arkeologiska profil. Vår djupa tacksamhet med fina minnen går till Joni Hertell.

Joni Hertell’s begravning äger rum i Helsingfors, den 16 mars 2024.

Joni Hertell i Dion i september 2023.