Διοικητικό Συμβούλιο  | Mέλη του ΔΣ 1983 – | ΧορηγοίTις δραστηριότητες του Φινλανδικού Iνστιτούτου Aθηνών υποστηρίζει οικονομικά ένα ιδιωτικό ίδρυμα, το οποίο διοικείται από 12-μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Mέλη του συμβουλίου είναι εκπρόσωποι της φινλανδικής ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του επιχειρηματικού και πνευματικού κόσμου.

snow covered statue of a dogΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Renja Suominen-Kokkonen (Πρόεδρος)

Antti Arjava (Αντιπρόεδροι)

Ismo Dunderberg

Pirjo Hamari

Paula Havaste

Jorma Kaimio

Matti Niemi

Markus Sovala

Arja Suominen

Marja Vierros

Thomas Wilhelmsson

Γενική Γραμματέας: Tiina Purola


Διεύθυνση του Iδρύματος

The Foundation of the Finnish Institute at Athens
Tiina Purola
Kalliolinnantie 4
00140 Helsinki
Τηλ: +358 50 434 5523
saatio@finninstitute.gr / saatioateena@gmail.comMΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ 1983 –

Πρόεδροι
1983 – 1995Nils Oker-Blom
1995 – 2003Lauri Saxén
2003 – 2012Ilkka Niiniluoto
2013 – 2018Mika Kajava
2018 –Renja Suominen-Kokkonen
Αντιπρόεδροι
1983 – 1995Maarit Kaimio
1995 – 2000Gustaf Serlachius
2000 – 2008Jaakko Frösén
2008 – 2009Eva-Christina Mäkeläinen
2009 – 2012Mika Kajava
2013 – 2017Erkki Huittinen
2018 – 2021Jorma Kaimio
2021 – Antti Arjava
Εκπρόσωποι και γραμματείς
1.6.1983 – 10.9.1984Paavo Hohti
Καλοκαίρι 1984Robert Luther
10.9.1984 – 15.2.1985Ilari Nummi
10.9.1984 – 10.2.1987Christoffer Ericsson
16.2.1985 – 31.12.1996Antti Arjava
1.1.1997 – 31.12.2004Harri Markkula
1.1.2005 – 28.2.2021Manna Satama
1.2.2018 – 31.12.2019Tiina Purola (αντικαταστάτη)
1.3.2021 – Tiina Purola

Mέλη του ΔΣ
1983 – 1986Eva-Christina Mäkeläinen
1983 – 1987Jaakko Numminen
1983 – 1988Christoffer Ericsson
1983 – 1994Kerkko Keinonen
1983 – 1995Maarit Kaimio
1983 – 1995Henrik Lilius
1983 – 1996Yrjö Blomstedt
1983 – 1996Göran Schildt
1983 – 1996Patricia Seppälä
1986 – 1992Nils Oker-Blom
1987 – 1997Hilkka Hämäläinen
1988 – 2000Heikki Toikka
1989 – 1995Paavo Castrén
1989 – 2000Pekka Herlin
1989 – 2000Gustaf Serlachius
1992 – 2004Päiviö Tommila
1994 – 2004Lauri Saxén
1994 – 2006Heidi Kuusi
1994 – 2008Jaakko Frösén
1994 – 2008Pirkko Koski
1995 – 2001Raija Sollamo
1995 – 2004Paavo Hohti
1996 – 1999Veli Sundbäck
1996 – 2008Ilkka Oramo
1999 – 2004Erik Forsman
2000 – 2006Hanna Nurminen
2000 – 2009Eva-Christina Mäkeläinen
2000 – 2011Juhani Saarela
2001 – 2012Ilkka Niiniluoto
2004 – 2016Gustav Björkstrand
2005 – 2014Rafaela Seppälä
2005 – 2016Tuva Korsström
2005 – 2016Fredrik Sunde
2006 – 2012Ilkka Herlin
2006 – 2017Tom Christides
2007 – 2018Mika Kajava
2008 – 2019Marcus Castrén
2008 – 2019Leena Pietilä-Castrén
2009 – 2017Erkki Huittinen
2012 – 2024Sixten Korkman
2012 – 2024Matti Kunnas
2013 – Renja Suominen-Kokkonen
2015 – Jorma Kaimio
2016 – Thomas Wilhelmsson
2017 – Paula Havaste
2017 – Arja Suominen
2018 – Jari Niemelä
2018 – Marja Vierros
2019 – Antti Arjava
2020 – Ismo Dundenberg
2020 – Pirjo Hamari
2024 – Matti Niemi
2024 – Markus Sovala


ΧΟΡΗΓΟΙ

2023

Krister Ahlström, Harry Ahlströms minnesfond

Arthur Aminoff

Martin Aminoff

Georg Borgström

Harryet Donner

Fredrik Fazer

Carola Grönhagen-Riska

Robert Gylling

Hannele Helkama-Rågård

Karl-Johan Hertell, Bang&Bonsomer

Julia Hertell, Bang&Bonsomer

Magnus von Knorring

Robert Liljeström, Cognilex

Ann von Rettig

Riddarhuset, von Frenckells fond

Χορηγοί 1983