The Finnish Institute at Athens

The Finnish Institute at Athens was founded in 1984, as the second Finnish institute abroad. It is an academic institution with a mission to carry out and promote the study of Greek archaeology, history, language and culture from ancient times to the present day.

Upcoming Events

Petra Pakkanen appointed as the new Director of the FIA

  Doctor Petra Pakkanen (PhD) has been appointed the new Director of the Finnish Institute at...

TOGETHER ALONE – OPEN CALL

The Finnish Cultural and Academic Institutes network responds to the challenges of the COVID-19...

UPDATE ON COVID-19

Due to the coronavirus pandemic, the Finnish Institute at Athens is currently unable to receive...

FIA

Finnish Institute at Athens
Finnish Institute at Athens3 days ago
Suomen Ateenan-instituutin seuraavaksi johtajaksi Ateenaan on nimitetty filosofian tohtori Petra Pakkanen. Pakkasen johtajakausi alkaa 1.1.2021. Hän seuraa tehtävässä dosentti Björn Forsénia.

Petra Pakkasen työkokemus ja kiinnostuksen kohteet liittyvät vahvasti instituutin toimintaan: Kreikan arkeologiaan, historiaan, uskontoon ja kulttuuriin sekä modernin Kreikan kirjallisuuteen ja taiteeseen. Hänen erityisaloihinsa kuuluvat kreikkalaisen antiikin uskonto ja filhellenismi.

Pakkanen korostaa instituutin perinteisen toiminnan jatkuvuutta mutta haluaa myös vahvistaa antiikin jälkivaikutukseen liittyvää keskustelua sekä taiteen ja taiteilijoiden tukemista. Viime vuosina Pakkanen on tutkinut erityisesti nahanvalmistusta ja -käyttöä antiikin Kreikassa. Ateenassa Pakkanen aikoo jatkaa tämän aiheen parissa.

Pakkasen suunnitelmissa on tiivistää instituutin yhteistyötä erityisesti virolaisten, ranskalaisten ja puolalaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. Avoimen tieteen edistäminen erityisesti julkaisujen kohdalla kuuluu myös Pakkasen johtajakauden suunnitelmiin.

_____________________

Doctor Petra Pakkanen (PhD) has been appointed the new Director of the Finnish Institute at Athens to start 1 January 2021. Pakkanen will succeed Docent Björn Forsén as the Director of the Institute.

Pakkanen's work experience and interests have close ties with the activities of the Institute: Greek archaeology, history, religion and culture, as well as Modern Greek literature and art. Her particular research interests include ancient Greek religion and philhellenism.

Pakkanen emphasises continuity in the Institute's traditional areas of expertise and also hopes to foster debate regarding the reception of antiquity, as well as to support art and artists’ work. In her recent scholarly work Pakkanen has focused on the manufacture and use of leather in ancient Greece. She will continue working on this research in Athens.

Pakkanen also plans to foster closer ties and collaboration with Estonian, French and Polish research organisations. Emphasising open access scholarship and publishing strategies will be one major component during Pakkanen's directorship.

______________________

Dr. Petra Pakkanen har utsetts till ny direktör för Finlands institut i Athen från den 1 januari 2021. Pakkanen kommer att efterträda docent Björn Forsén i institutets ledning.

Pakkanens yrkeserfarenhet och intressen är nära förknippade med institutets verksamhet: grekisk arkeologi, historia, religion och kultur samt modern grekisk litteratur och konst. Hennes särskilda forskningsintressen inkluderar antik grekisk religion och filhellenism.

Pakkanen betonar kontinuitet i institutets traditionella kompetensområden, men hoppas också på att kunna främja debatt om antikreception, samt att stödja konst och konstnärligt arbete. Pakkanens pågående forskningsprojekt fokuserar på tillverkning och användning av läder i det antika Grekland.

Pakkanen planerar också att fördjupa kontakter och samarbete med estniska, franska och polska forskningsorganisationer. Bland sina planer för tjänstgöringsperioden vid institutet betonar hon i synnerhet fri tillgång till lärdom i form av så-kallad open access.
______________________

Από 1.1.2021 τη διεύθυνση του Φινλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών αναλαμβάνει η Δρ Πέτρα Πάκκανεν, η οποία θα διαδεχθεί τον Δρα Μπιορν Φορσέν.

Η επαγγελματική εμπειρία και τα ενδιαφέροντα της Πέτρα Πάκκανεν συνδέονται στενά με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου: ελληνική αρχαιολογία, ιστορία και πολιτισμός καθώς και σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και τέχνη. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την αρχαία ελληνική θρησκεία και τον φιλελληνισμός.

Η Πάκκανεν προτίθεται να συνεχίσει την υποστήριξη των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, αλλά επιθυμεί επίσης να ενισχύσει την έρευνα σχετικά με την επιρροή της αρχαιότητας, καθώς και να υποστηρίξει την τέχνη και τους καλλιτέχνες. Τα τελευταία χρόνια έχει μελετήσει ιδιαίτερα την κατασκευή και τη χρήση του δέρματος στην αρχαία Ελλάδα, μια έρευνα που πρόκειται να συνεχίσει και στην Αθήνα.

Η Πάκκανεν σχεδιάζει να ενισχύσει τη συνεργασία του ινστιτούτου ιδιαίτερα με ερευνητικούς οργανισμούς της Εσθονίας, της Γαλλίας και της Πολωνίας. Η προώθηση της ανοικτής επιστήμης, ιδιαίτερα στον τομέα των δημοσιεύσεων, αποτελεί επίσης μέρος των σχεδίων της.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Πρόεδρο του Ιδρύματος. Renja Suominen-Kokkonen (renja.suominen-Kokkonen (at) helsinki.fi) και τη Γενική Γραμματέα Manna Satama, Ph.D. (Satio (at) finninstitute.gr, τηλ. +358 50 434 5523).
Finnish Institute at Athens
Finnish Institute at Athens5 days ago
Haluatko kävellä Sokrateen, Feidiaan ja Heinrich Schliemannin jalanjäljillä, eläytyä Delfoihin matkanneen antiikin kreikkalaisen mielenmaisemaan, tavata ulkomaisia ja suomalaisia tutkijoita, vierailla upeissa museoissa ja unohtumattomilla arkeologisilla kohteilla sekä kuunnella asiantuntijaluentoja Akropoliin juurella?

Silloin sinua saattaisi ehkä kiinnostaa

ANTIIKIN KREIKAN JOHDANTOKURSSI

Suomen Ateenan-instituutti järjestää 27.9.‒3.11.2020 perus- ja aineopintoja suorittaville opiskelijoille tarkoitetun johdantokurssin antiikin tutkimukseen ja itäisen Välimeren historiaan ja nykypäivään. Monitieteinen kurssi on tarkoitettu esimerkiksi arkeologian, historian, klassillisen filologian, arkkitehtuurin, filosofian ja taiteentutkimuksen opiskelijoille.

Kurssin aikana tutustutaan laajasti antiikin aineelliseen kulttuuriin, kreikkalaiseen aate- ja kulttuurihistoriaan sekä antiikintutkimuksen lähteisiin ja metodeihin. Opetus tapahtuu pääasiallisesti arkeologisilla alueilla ja museoissa eri puolilla Kreikkaa, minkä lisäksi kurssiohjelmaan kuuluu runsaasti luentoja. Jokainen kurssille hyväksytty opiskelija kirjoittaa kurssipäiväkirjan tai muun kirjallisen työn ja pitää kurssilla 2 kohde-esittelyä tai alustusta. Kurssin lopuksi järjestetään myös kirjallinen koe.

Kurssille otetaan 7‒8 osanottajaa, joille Suomen Ateenan-instituutin säätiö
myöntää 600 euron stipendit matka- ja oleskelukuluihin. Majoitus ja ekskursiot ovat kurssilaisille ilmaisia, samoin kuin osa aterioista (pitkinä ekskursiopäivinä opiskelijoille tarjotaan lounas/illallinen).

Johtuen vuoden 2020 poikkeuksellisesta koronavirustilanteesta, kurssin aikataulua tai sisältöä joudutaan mahdollisesti vielä muuttamaan tarpeen vaatiessa ja virallisten ohjeistusten mukaisesti. Tavoitteenamme on kuitenkin järjestää kurssi tänä vuonna kuten aiempinakin vuosina.

Kurssi vastaa noin 10 opintopisteen opintosuoritusta. Sen korvaavuus on varmistettava omalla laitoksella. Opiskelijoille toimitetaan kurssin lopuksi kirjallinen kurssitodistus.

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNw7FxJc6R6RPsHygfKy3VHNxvnKwI1E_9CS95GpCncdUiIA/viewform) torstaina 30.4.2020 puoliyöhön mennessä (hakemukseen löytyy linkki myös instituutin www-sivuilla, osoitteessa: www.finninstitute.gr). Instituutin järjestämien aiempien kurssien ohjelmia voi katsella osoitteessa #antiikkijohdanto" target="_blank">http://www.finninstitute.gr/opetus/#antiikkijohdanto.

Lisätietoja kurssista antavat Manna Satama (Suomen Ateenan-instituutin säätiön asiamies) ja
Antti Lampinen (Suomen Ateenan-instituutin tutkijaopettaja):
saatio (at) finninstitute.gr, +358 50 434 5523
lampinen (at) finninstitute.gr, +30 697 889 5302
Finnish Institute at Athens
Finnish Institute at Athens5 days ago
In their latest announcement the Greek government with their Minister of the environment Aprillios Pilos reminds all the households, public areas and offices, including institutes, with their own yard and lawn about the new restriction about lawn keeping. New regulation includes that, no matter the size, the lawn should be kept clean and freshly cut under 5cm in height at all times to prevent corona virus (COVID-19) from spreading. Recent studies have showed the connection between overgrown lawn and the spreading of corona virus through people´s shoes and clothes after spending time in the garden areas. Other risk factors include keeping any plants or flowers nearby your residence because they might indulge you to smell or touch the flora and that way spread the virus. New restrictions will come to effect from this day (01/04/2020) forward.

Public officials will be doing random check-ups to see that the new restriction is being followed. If they come across to any violation of the new restriction there will be a fine of 150€ or up, depending on the size of the lawn.

Here´s some pictures from our garden at the Finnish Institute, where our trainee is making sure that the lawn is cut according to the new restrictions.

At the Foot of the Acropolis – The Blog

Κάλεβάλα – το δεύτερο άσμα

Σήμερα στη Φινλανδία η ημέρα είναι αφιερωμένη στο έπος Κάλεβάλα. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το...

Taiteilijoita instituutin asuntolalla

Joulukuussa 2016 Koroneos-talon taiteilijaresidenssissä asusteli kuvataiteilija Anna Nummi ja...

Wilhelm Lagus – suomalainen sivistynyt Ateenassa 1852

Valitsin Juppiterin temppelin raunioiden ohitse kulkevan reitin. Huhu oli totta. Raivoava...

Bίλχελμ Λάγκους – Ένας Φινλανδός λόγιος στην Αθήνα του 1852

*suomenkielinen käännös alla*  Eπέλεξα το δρόμο που περνάει από τα ερείπια του ναού του Διός....