Suomen Ateenan-instituutti on vuonna 1984 perustettu tiedeinstituutti, jonka päätehtävänä on harjoittaa ja edistää Kreikan arkeologian, historian, kielen ja kulttuurin tutkimusta aina antiikin ajasta nykypäivään asti.

UUTISET JA TAPAHTUMAT

Ajankohtaista News

Erasmus+ -harjoittelu Suomen Ateenan-instituutin kaivauksilla kesällä 2023

Nyt tarjoamme kolme Erasmus+ -harjoittelupaikkaa Kreikassa Melitaian arkeologiseen projektiin (MELAP) liittyen kesä- ja heinäkuussa 2023 noin kahdeksi kuukaudeksi.
Read More

 

Ajankohtaista News

Erasmus+ -harjoittelu Suomen Ateenan-instituutin kaivauksilla kesällä 2023

Nyt tarjoamme kolme Erasmus+ -harjoittelupaikkaa Kreikassa Melitaian arkeologiseen projektiin (MELAP) liittyen kesä- ja heinäkuussa 2023 noin kahdeksi kuukaudeksi.
Read More
Ajankohtaista News

Suomen Ateenan-instituutin uudeksi tutkijaopettajaksi valittu FM, VTM Lassi Jakola

Suomen Ateenan-instituutin uudeksi tutkijaopettajaksi on valittu FM, VTM Lassi Jakola. Nykyinen tutkijaopettaja Antti Lampinen luovuttaa pestinsä Jakolalle 1.8.2023.
Read More
Ajankohtaista News Tapahtumat

Event: ’The Museum of Aegean Boatbuilding’ – Kostas Damianidis

7 September 2022 at 7PM - hybrid event at FIA (Zitrou 16) and Zoom The Finnish Institute at Athens is...
Read More
Blogi Akropoliin juurelta

Harjoittelijan päiväkirjasta

Instituutin Erasmus+ -harjoittelija Pieta Päällysaho kirjoitti kolmen kuukauden ajan päiväkirjaa Ateenasta ja sen asukkaista.
Read More
Blogi Akropoliin juurelta

Kreikan kuvaus 1800-luvun alusta

Millaisina Kreikka ja Turkki näyttäytyivät Daniel Djurbergin 1800-luvun alussa julkaistussa teoksessa Geografia Alkavillen? (lisää…)
Read More


BLOGI

Akropoliin juurelta – Puheenvuoroja instituutin tutkijoille, opiskelijoille ja vieraille.

SOSIAALINEN MEDIA

Facebook

Hae Erasmus+-harjoittelijaksi Suomen Ateenan-instituutin kaivauksilla kesällä 2023! | Sök Erasmus+ praktik vid Finlands Athen instituts utgrävning i sommar!Suomen Ateenan-instituutti tarjoaa kolme Erasmus+ -harjoittelupaikkaa Kreikassa Melitaian arkeologiseen projektiin (MELAP) liittyen kesä- ja heinäkuussa 2023 noin kahdeksi kuukaudeksi. Harjoittelukauden tärkeimpänä tehtävänä on osallistua aktiiviseen kenttätyökauteen 15.6. alkaen noin viiden viikon ajalla, mutta harjoitteluun kuuluvat myös kaivauskauden valmistelut Ateenan-instituutissa. Voit lukea lisää instituutin toiminnasta nettisivuiltamme: www.finninstitute.gr/Harjoittelijalta vaaditaan joko arkeologian opintoja tai aiempaa kokemusta arkeologisista kaivauksista ja/tai inventointityöstä, sekä kykyä ryhmässä työskentelyyn. Kielitaitona edellytetään hyvää englannin kielen taitoa; suomen, ruotsin ja nykykreikan taidosta on suurta hyötyä. Kaikkea ei tarvitse etukäteen osata, sillä harjoittelun tarkoituksena on myös oppia uusia taitoja. Harjoittelun myötä harjoittelija saa kattavan ja laajan kokemuksen Kreikassa tapahtuvan arkeologisen kenttätyöskentelyn luonteesta ja tehtävistä. Instituutti tarjoaa harjoittelijalle ilmaisen asumisen instituutin asuntolassa Ateenassa sekä majoituksen ja ateriat kenttätöiden aikana. Instituutti maksaa myös harjoittelijan lennot Ateenaan ja takaisin lähtömaahan. Erasmus-harjoitteluun voivat osallistua sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijat. Harjoitteluun voi lähteä, vaikka olisi jo ollut Erasmus-opiskelijavaihdossa, mutta Erasmus-vaihtoja ja/tai harjoittelua voi olla enintään yhteensä 12 kk/tutkintotaso. Erasmus-harjoitteluun lähtevät opiskelijat saavat harjoitteluapurahana n. 300-600 €/kk, riippuen harjoittelijan opiskelupaikasta ja harjoittelun kestosta. Harjoitteluaikana on myös mahdollista saada opintotukea, jos opintotuen saamisen muut ehdot täyttyvät. Harjoittelusta laaditaan kolmen osapuolen (yliopisto, instituutti ja opiskelija) välinen harjoittelusopimus, mutta instituutin ja harjoittelijan on keskenään sovittava harjoitteluajankohdasta ja harjoittelun kestosta. Harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon on syytä keskustella hyvissä ajoin harjoittelijan oman koulutusohjelman/opiskeluyksikön harjoittelusta vastaavan tahon kanssa. Lisätietoja Erasmus+ -harjoittelusta, kuten hakuehdoista, ajankohdasta, vakuutuksista yms., kannattaa kysyä oman yliopiston tai korkeakoulun ura- tai kv-palveluista. Voit lukea lisää Erasmus+ -ohjelmasta myös täältä: www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027 Jos kiinnostuit Erasmus+ -harjoittelusta Suomen Ateenan-instituutissa, ota yhteyttä Suomen Ateenan-instituutin ja MELAP-projektin johtajaan Petra Pakkaseen (director@finninstitute.gr) 30.3. mennessä ja kerro, mitä osaat sekä milloin ja miten pitkäksi ajaksi olisit valmis osallistumaan instituutin arkeologiseen harjoitteluun. Valitsemme Erasmus+ -harjoittelijan 5.4. mennessä.-------Finlands Athen-institut erbjuder tre Erasmus+ praktikplatser i Grekland i samband med det arkeologiska projektet i Melitaia (MELAP). Praktikens längd är två månader och den pågår under juni och juli 2023. Praktikantens främsta uppgift är att delta i den aktiva grävsäsongen under fem veckor från och med 15.6. Till praktiken hör även förberedelser inför grävningsarbetet vid institutet i Athen. Du kan läsa mer om institutets verksamhet på institutets webbsida: www.finninstitute.gr/Av praktikanten krävs studier inom arkeologi alternativt tidigare erfarenhet av arkeologiska grävningar eller inventering, samt god samarbetsförmåga. Ett gott grepp om engelska är ett krav men kunskaper i finska, svenska och nygrekiska är meriterande. Allting behöver du inte kunna på förhand eftersom praktikens syfte är att ge dig nya förmågor. Genom praktiken får praktikanten en grundlig och bred erfarenhet av de uppgifter som utförs under arkeologiska grävningar i allmänhet men också specifikt i Grekland. Institutet erbjuder gratis boende i institutets lägenhetsbyggnad i Athen samt boende och mat under grävperioden. Institutet betalar även för praktikantens flyg till och från Athen. Både studenter på grund och avancerad nivå kan delta i Erasmus+ praktik. Det är möjligt att delta även om du tidigare varit på Erasmus utbyte, men inom ett program kan det maximalt ingå 12 månader av Erasmus+ praktik eller utbyte. Studenter som deltar i Erasmus+ praktik beviljas ett stipendium på ca 300-600 € per månad, beroende på praktikantens studieplats och praktikens längd. Under praktiken är det också möjligt att ta ut studiestöd, förutsatt att alla kriterier för studiestödet möts.För praktikperioden skrivs ett kontrakt mellan tre parter (universitetet, institutet och studenten), men institutet och praktikanten bestämmer tillsammans om praktikens start- och slutdatum samt längd. Möjligheten att få praktiken medräknad i sin examen bör diskuteras i god tid med den instans som ansvarar för praktiken på praktikantens eget utbildningsprogram/studieenhet. För mer information om Erasmus+ praktikplatser, såsom ansökningsvillkor, datum, försäkringar etc., bör du fråga karriär- eller yrkestjänsterna vid ditt universitet eller din högskola. Du kan också läsa mera om Erasmus+ programmet här: www.oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering/programmet-erasmus-2021-2027Om du är intresserad av Erasmus+ praktik vid Finlands Athen-institut är du välkommen att kontakta institutets direktör och MELAP-projektets ledare Petra Pakkanen (director@finninstitute.gr). Skriv om dina erfarenheter samt under vilken period du har möjlighet att delta i institutets grävpraktik. Sista ansökningsdag är 30.3 och urvalet sker senast 5.4. ... See MoreSee Less
View on Facebook