Käynnissä olevat tutkimukset | Aiemmat tutkimukset | Muu tutkimus | Konferenssit & esitelmätTiedeinstituuttina Suomen Ateenan-instituutti luokitellaan Kreikassa arkeologiseksi kouluksi ja sillä siten on oikeus suorittaa arkeologisia kenttätöitä. Instituutin kenttätöitä rahoitetaan ulkoisin varoin eri säätiöiden ja/tai instituutin tukidelegaation toimesta.

Ennen instituutin ensimmäisiä omia kenttäprojekteja suomalaiset tutkijat hankkivat kokemusta kreikkalaisista tai pohjoismaisista projekteista. Agios Eliaksen pyhäkön kaivaukset Arkadian Aseassa vuonna 1997 toimivat esimerkkinä pohjoismaisesta yhteistyöprojektista. Projekti toi yhteen tutkijoita Suomesta, Norjasta ja Ruotsista.

Instituutin ensimmäiset kaivaukset Arja Karivierin johdolla keskittyivät Arethousan varhaiskristillisen basilikan tutkimuksiin Makedoniassa vuodesta 1999 vuoteen 2002. Samoihin aikoihin Jari Pakkasen johdolla suoritettiin Zeuksen temppelin mittausprojektia Stratoksessa Länsi-Kreikassa. Erkki Sirosen projekti vuosina 2003–2010 keskittyi roomalaisaikaisiin kiveenhakattuihin epigrammeihin. Jari Pakkanen järjesti lisäksi vuosina 2007–2017 Kyllenen sataman tutkimusprojektin ja vuosina 2012–2017 toisen projektin, joka tutki Naksoksen kreikkalaiskolonian asemakaavaa Sisiliassa.

Vanhimmat edelleen aktiiviset projektit ovat instituutin Thesprotia Expedition, Arakhamitain projekti Arkadiassa ja kolmas projekti Salamiin saarella – kaksi ensimmmäistä Björn Forsénin johdolla ja kolmas Jari Pakkasen vetämänä vuosina 2016–2020. Kenttätöitä Thesprotiassa on suoritettu vuosina 2004–2010, 2015 ja 2020. Artemis Lykoatiksen pyhäkköllä Arakhamitaissa suoritettiin kenttätöitä vuosina 2006–2008 ja 2010–2019, mutta löytömateriaalin tutkimukset jatkuvat vielä useita vuosia. Viimeisimmäksi aloitettiin vuonna 2019 kaksi aivan uutta projektia, ensimmäinen keskittyen Photiken roomalaisaikaiseen koloniaan Thesprotiassa ja toinen koskien maaseutualuetta Rethymnonin lounaispuolella Kreetalla.KÄYNNISSÄ OLEVAT KENTTÄTUTKIMUKSET

Agia Paraskevi of Arachamitai

Agia Paraskevi of Arachamitai is a site located at the highest point of the pass leading from Asea to Arachamitai...
Read More

Salamis Urban Landscape Project 2016–2020

The collaboration between the Ephorate of Antiquities of West Attica, Piraeus and the Islands and the Finnish Institute at Athens...
Read MoreAIEMMAT KENTTÄTUTKIMUKSET

Paliambelan varhaiskristillisen kirkon kaivaukset

Instituutin ensimmäinen arkeologinen kaivauskohde, Arethousan Paliambelan varhaiskristillinen kirkko sijaitsee Pohjois-Kreikassa, noin 100 kilometriä Thessalonikista itään ja noin 20 kilometriä muinaisesta...
Read More

Thesprotia Expedition – A Regional, Interdisciplinary Survey Project in Northwestern Greece

The Thesprotia Expedition is an interdisciplinary project that combines archaeology, geology, and history with the aim of writing the diachronic...
Read More

Stratoksen Zeuksen temppelin korkeusrekonstruktio

Länsi-Kreikan Stratoksessa, nykyisen Agrinionin lähellä sijaitseva ja osittain keskeneräiseksi jäänyt Zeuksen temppeli on yksi tärkeimmistä kyseisen siirtymäkauden monumentaali-temppeleistä.
Read More

Kreikan roomalaisaikainen kivirunous

Tutkimus selvittää Ateenan ja sitä ympäröivän Attikan sekä muun Kreikan kiveen kaiverretun epigrammirunouden kehitysvaiheita ja pyrkii valaisemaan kreikkalaista yhteiskuntaa ja...
Read More

The Greek colony of Naxos in Sicily: mapping the town plan and geophysical survey

The fifth-century BC orthogonal city grid is the best-known and most-researched aspect of urban Naxos, the first Greek colonial foundation...
Read More

Kyllene Harbour Project

The Kyllene Harbour Project was initiated in 2007, and the survey has been continued in 2008 and 2009. It is...
Read More

Kyllene Harbour Project

The Kyllene Harbour Project was initiated in 2007, and the survey has been continued in 2008 and 2009. It is...
Read More

The Greek colony of Naxos in Sicily: mapping the town plan and geophysical survey

The fifth-century BC orthogonal city grid is the best-known and most-researched aspect of urban Naxos, the first Greek colonial foundation...
Read More

Kreikan roomalaisaikainen kivirunous

Tutkimus selvittää Ateenan ja sitä ympäröivän Attikan sekä muun Kreikan kiveen kaiverretun epigrammirunouden kehitysvaiheita ja pyrkii valaisemaan kreikkalaista yhteiskuntaa ja...
Read More

Stratoksen Zeuksen temppelin korkeusrekonstruktio

Länsi-Kreikan Stratoksessa, nykyisen Agrinionin lähellä sijaitseva ja osittain keskeneräiseksi jäänyt Zeuksen temppeli on yksi tärkeimmistä kyseisen siirtymäkauden monumentaali-temppeleistä.
Read More

Thesprotia Expedition – A Regional, Interdisciplinary Survey Project in Northwestern Greece

The Thesprotia Expedition is an interdisciplinary project that combines archaeology, geology, and history with the aim of writing the diachronic...
Read More

Paliambelan varhaiskristillisen kirkon kaivaukset

Instituutin ensimmäinen arkeologinen kaivauskohde, Arethousan Paliambelan varhaiskristillinen kirkko sijaitsee Pohjois-Kreikassa, noin 100 kilometriä Thessalonikista itään ja noin 20 kilometriä muinaisesta...
Read MoreMUU TUTKIMUS

The Final Pagan Renaissance of Athens, AD 267 – 529

1985 – 1988

Paavo Castrén, Risto Aikonen, Arja Karivieri, Julia Burman, Vappu Pyykkö, Gunnar af Hällström, Erkki Sironen

Hellenistic Athens, 323 – 30 BC

1988 – 1992

Jaakko Frösén, Mika Hakkarainen, Kenneth Lönnqvist, Tuula Korhonen, Minna Lönnqvist, Martti Leiwo, Petra Pentikäinen, Tiina Purola, Erja Salmenkivi

Dionysius the Areopagite in History and Legend

1993 – 1995

Gunnar af Hällström, Jeanette Lindblom, Markku Nikulin, Eino Palin, Leena Mari Peltomaa, Hanna-Riitta Toivanen

Mythical Bodies: Greek Myths and European Thought

1995 – 1998

Kirsti Simonsuuri, Outi Alanko-Kahiluoto, Risto Heikkinen, Kalle Kuusimäki, Martti-Tapio Kuuskoski, Mikael Olin, Anna Pietiläinen, Anne Siikaluoma-Tervonen, Leena Viitaniemi

Late Classical and Hellenistic Heroa

2000 – 2004

Leena Pietilä-Castrén, Mari Mikkola, Mikko Suoninen, Tiina Tuukkanen, Hanne Wikström

August Myhrberg and North-European Philhellenism: Building the Myth of a Hero

Petra Pakkanen

The Image of Finland in the Greek Press during the Winter War of 1939 – 1940

Kira Kaurinkoski, Maria Martzoukou, Maria Gourdouba

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata

2018 – 2019

LisätietojaKONFERENSSIT JA ESITELMÄT

Suomen Ateenan-instituutin tieteellisen toiminnan yhtenä tärkeänä tehtävänä on järjestää kansainvälisiä konferensseja ja luentoja. Osa konferenssien esitelmistä on julkaistu myöhemmin instituutin sarjassa. Instituutin esitelmistä mainittakoon vuosittain järjestettävä Johannes Sundwall -luento. Instituutti tukee ja auttaa myös muiden suomalaisten tiedeinstituutioiden Ateenassa organisoimia tutkijatapaamisia.

Suomen Ateenan-instituutin järjestämät kansainväliset konferenssit (osittain yhteistyössä muiden kanssa)

Ancient Medicine 4 – 10.10.1986

Ancient Technology 30.3 – 4.4.1987

Roman Onomastics 17.9.1990

National Themes in Greek and Finnish Music 4 – 5.5.1992

Roman Onomastics in the Greek-speaking Provinces: Social and Political Aspects 7 – 9.9.1993

Athens in the Sixth Century AD 18 – 19.5.1994

The Pnyx in the History of Athens 7 – 9.10.1994

Greek and Roman Religions According to the Church Fathers 17 – 18.5.1995

The Writing Woman: Ritual and Religious Perspectives 21 – 22.5.1997

Recent Research in Arcadia 27 – 28.1.1998

The Greek East in the Roman Context 21 – 22.5.1999

Scribes, Language and Textual Tradition 25.1.2001

The Eastern Mediterranean in the Late Antiquity and Early Byzantine Periods 24.1.2003

Thesprotian Colloquium 12 – 13.5.2006

Experience of Empire – Responses from the Provinces 19 – 21.6.2006

Langnet seminar 1 – 4.10.2008

Defining and Interpreting Ancient Greek Cult Deposits 24 – 27.10.2008

Life is a (Greek) Tragedy II 9 – 10.2.2009

Styles of Political Theorizing: Exploring Concepts and Rhetorical Practices in History 19 – 20.2.2009

Variation and Change in Greek and Latin. Problems and Methods 17 – 20.9.2009

The Ottoman Past in the Balkan Present: Music and Mediation 30.9 – 2.10.2010

Greek Building Projects 23 – 24.5.2014

The Greek Apologists of the Second Century 20 – 21.10.2016

ARISTOTLE – Timeless and Scientifically Timely (organised by the Academy of Athens, the Centre for Historical Ontology and the Finnish Institute at Athens) Main Building of the Academy of Athens 14 – 17.1.2017

Act of the Scribe: Interfaces Between Scribal Work and Language Use (organised by a project funded by the Academy of Finland: ”Act of the Scribe: Transmitting Linguistic Knowledge and Scribal Practices in Graeco-Roman Antiquity”) 6 – 8.4.2017

Symposium in the memory of Konstantina Peppas Delmousou (organised by the Epigraphical Museum, the Swedish Institute and the Finnish Institute), Epigraphical Museum of Athens, 15.3.2019


Johannes Sundwall -luennot

Jack L. Davis (University of Cincinnati), Remembering and Forgetting Nestor: Pylian Pasts Pluperfect? 8.11.2006

Robin Osborne (University of Cambridge), How the Gauls Broke the Frame: A Hellenistic Revolution in Theology on the Athenian Acropolis, 30.11.2007

Lorna Hardwick (Open University), Ancient and Modern Societies in Dialogue: the Role of Greek Drama, 19.11.2009

Cynthia W. Shelmerdine (University of Texas at Austin), Mycenaean Scribes and Literacy, 18.11.2010

Mark Janse (Ghent University), The Cappadocians and their Languages, 1911 BC – AD 2011, 15.11.2011

Joseph Maran (University of Heidelberg), Gods and Rulers in Mycenean Citadels: a Very Special Relationship, 14.11.2013

A. Bernard Knapp, Bronze Age Trade in the Aegean and Eastern Mediterranean: The Case of Maritime Transport Containers, 6.11.2014

Olga Palagia (University of Athens), The Sculpture from the sanctuary of Apollo Amyklaios in Sparta, 5.11.2015

Stephen Lambert (Cardiff University), Demokrates the democrat? 24.11.2016

Sofia Voutsaki (University of Groningen), The North Cemetery at Ayios Vasilios and the Transformation of Early Mycenaean Society, 20.12.2017

Mary E. Voyatzis (University of Arizona), A Tale of Two Arcadian Sanctuaries: Comparing Zeus on Mt. Lykaion with Athena Alea at Tegea, 4.12.2018

Anna Lucia D’Agata (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma), Making Gender with Things: Gendered Identities and Material Culture in Late Minoan III Crete, 25.11.2019


Vuosijuhlaesitelmät

Margareta Steinby (All Souls College, Oxford), Monumenta: Who Built What in Ancient Rome, 17.5.2001

Jussi Nuorteva (University of Helsinki), Finnish Literature from Kalevala Epics to Modern Translations, 23.5.2002

Paavo Castrén (University of Helsinki), Hellenism and Romanization in Pompeji, 20.5.2003

Maarit Kaimio (University of Helsinki), Quarrelsome Women in a Greek Papyrus from Petra, 21.5.2004

William Bowden (University of East Anglia), Thesprotia in the Context of Late Roman Epirus Vetus, 19.5.2005

Γεώργιος Ρήγινος , Η Ελέα και η Ελεάτιδα στην ύστερη Κλασική και Ελληνιστική Περίοδο, 19.5.2005

James R. Wiseman (University of Boston), From the Acheron River Valley to the Loutros Delta: Human Settlement from Classical Times to Late Antiquity, 12.5.2006

Γεώργιος Ρήγινος, Οικιστική οργάνωση στην αρχαία Θεσπρωτία την ύστερη Κλασική και Ελληνιστική Περίοδο, 12.5.2006

Gilles Touchais (University of Paris), South Illyria in the Bronze Age and its Connections with the Aegean, 22.5.2007

Leena Pietilä-Castrén (University of Helsinki), In Pursuit of Hero Monuments, 22.5.2008

Jari Pakkanen (Royal Holloway University of London), Underwater Investigations of the Ancient and Medieval Harbour at Kyllene, 14.5.2009

Jaakko Frösén (University of Helsinki), From Carbonized Papyri to the Monastery of Saint Aaron at Petra, Jordan, 20.5.2010

Björn Forsén (University of Helsinki), Thesprotia Expedition:  Seven  Years  of Archaeological Field Work, 19.5.2011

Risto Pekka Pennanen (University of Helsinki), Ottoman  Popular  Music  in  Greece  –  Nationalization and Beyond, 18.5.2012

Mika Kajava (University of Helsinki), Ancient Oracles and Epigraphy, 23.5.2013

Manólis Korrés (National Technical University of Athens). The Olympieion at Athens, 22.5.2014

Paavo Castrén (University of Helsinki), Suomen Ateenan-instituutin perustaminen, 21.5.2015

Alexander Mazarakis Ainian (University of Thessaly), A View from the Heights: Public and Religious Buildings of Ancient Kythnos, 21.4.2016

Boris Rankov (Royal Holloway University of London), Understanding Ancient Warships, 18.5.2017

Björn Forsén (Finnish Institute at Athens), From Arkas to Hadrian: Cult and Politics at the Sanctuary of Artemis Lykoatis, Arcadia, 17.5.2018


Archaeological Survey Meetings

Yannis Lolos (University of Thessaly), The Sikyon Project: The Challenges of an Intensive Urban Survey, 1.12.2005

Nikolaos Efstratiou (Aristoteleio Univeristy of Thessaloniki), Exploring Two Contrasting Landscapes in Greece: Lowland Thrace and Highland Grevena, 20.2.2006

David Pettegrew (Ohio State University), The New Breed of Hyper-intensive Survey: A Case Study from the Eastern Korinthia, 10.5.2006

Gert Jan van Wijngaarden (Netherlands institute in Athens), The Zakynthos Archaeology Project, 23.10.2006

Georgia Kokkorou-Alevras (University of Athens) and Konstantinos Kopanias (German Archaeological Institute), Επιφανειακή Έρευνα στον Αρχαίο Δήμο των Αλασαρνιτών (σύγχρ. Καρδάμαινα) στην Κω, 27.11.2006

John Bintlif (Leiden University), Regional Field Survey in Greece – A Short History and a Review of Its Strengths and Weaknesses for Writing History, 25.1.2007

Kostas Sbonias (Ionian University), Surveying in a Mountainous Landscape. Vrysinas on Western Crete as a Case Study, 13.2.2007

Timothy E. Gregory (Ohio State University), The Australian Paliochora-Kythera Archaeological Survey: A Low-Impact, Long-Term Experience in Archaeological Investigation, 30.4.2007


Κύκλος / The Circle -luennot

April-June 2016

October-December 2016

January-May 2017

November-December 2017

January-May 2018


Muut tieteelliset luennot

2004 –