Stratoksen Zeuksen temppelin korkeusrekonstruktio

Arkkitehtuurin suunnittelussa tapahtui selvä muutos 300-luvun lopulla eaa., kun siirryttiin klassiselta hellenistiselle kaudelle. Länsi-Kreikan Stratoksessa, nykyisen Agrinionin lähellä sijaitseva ja osittain keskeneräiseksi jäänyt Zeuksen temppeli on yksi tärkeimmistä kyseisen siirtymäkauden monumentaali-temppeleistä.

Instituutti toteutti vuosina 2000 ja 2001 Jari Pakkasen johdolla Stratoksessa kenttätyöhankkeen, joka mittasi Zeuksen temppelin arkkitehtonisia pituuksia ja keskittyi erityisesti pylväiden rumpuihin ja seinäblokkeihin. Projektin päämääränä oli aiemmin esitettyyn temppelin korkeuteen liittyvien ongelmien selvittäminen, korkeuden uudelleen rekonstruoiminen ja sen pohjalta kolmiulotteisen tietokonemallin luominen.

Alustava raportti kenttätöiden tuloksista on julkaistu Arctoksessa (nro 38 (2004), 95–121).
Lopullinen raportti julkaistaan instituutin julkaisusarjassa.